Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Edmond Rexho
Rezultate gjithsej: 2

Mbi 1000000 Fitim 2015

E D R O

K16502201W
(Krijimi i një agjencie detare dhe kryerje aktiviteti dhe veprimtarie në këtë agjenci. Kryerje të aktiviteteve tregtare, spedicionare, spontuese. Kryerje të aktiviteteve tregtare, spedicionare dhe spontus.)

Vlorë 50278129 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

BANKA CREDINS

K31608801O
(Veprimtarite bankare dhe financiare. a)te gjitha format e kredidhenies, duke perfshire edhe kredine konsumatore e kredine hipotekore; b) faktoringun dhe financimin e transaksioneve tregtare; c) qirane financ)

Tiranë 140607000 ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni