Skip to content

SHPRESA - AL (Ish SHPRESA) Zotëruese e një koncesioni Më shumë
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-05-27 09:58:57
JSON

NIPT: K31321021N
Administrator: Gention Baja, Bardhok Osmani, Lin Osmani, Lush Osmani, Seferin Osmani, Dritan Osmani, Përparim Baja; Albana Baja
Objekti i Veprimtarisë: Transport mallrash dhe pasagjeresh brenda dhe jashte vendit. Tregtim me shumice dhe pakice artikuj te ndryshem, industriale, ushqimore, pajisje elektroshtepiake dhe elektronike, konfeksione, kinkalerie, materiale ndertimi, vegla pune, fruta - perime, produkte ushqimore, blegtorale, makineri, vegla bujqesore, vajra lubrifikante ne menyre stacionare, distributor dhe ambulant. Tregtim te karburanteve dhe nenprodukteve te tij (nafte, benzine, solar, bitum), inerte te llojeve te ndryshme etj.Aktivitet ndertimi, transporti, mallrash e udhetaresh,sherbime pub,grumbullime, perpunime bime mjeksore,shfrytezim minerale,tregti e lendeve plasese.Projektim,Supervizion,Kolaudim ne fushen e ndertimeve civile,ushtarake objekte te tjera si rrugeura,kanalizime etj.Tregtim, transport dhe perdorim (per te kryer punime te ndryshme ) te lendeve plasese. Zyre konsulence juridike.Blerje, grumbullim, transport, perpunim, shitje e skrapit dhe hekurit dhe metale te ndryshme.Transport mallrash me mjete jashte norme.Sherbime te ruajtjes se personave, objekteve e veprimtarive (1.3 A).Sherbim te ruajtjes, transportimit e shoqerimit te vlerave monetare e sendeve te cmuara (1.3 B). Prerjen e policave siguruese. Blerje - Shitje automjetesh. Kontroll të mjeteve të transportit në regjim të temperaturave të kontrolluara sipas marrëveshjes ATP. Kultivim dhe rritje e peshkut ne rezervate, tregtim me shumice dhe pakice i tij. Kryerjen e Inspektimit, kalibrimin, instalimit, aktivizimit, riparimit, montimit, zmontimit dhe cdo operacion tjeter per tahografet analog dhe dixhital. Inspektim dhe kontrollin e karakteristikave izotermike te mjeteve, vleresimin e perputhshmerise ne ambjentin e autorizuar te kryerjes se provave me ekspert te emeruar dhe cdo operacion tjeter per ATP. Inspektimin e mjeteve per leshimin e certifikates se miratimit ADR dhe cdo operacion tjeter per ADR. Inspektim fillestar , periodik, i ndermjetem dhe jashte rradhe per cisternen rrugore ADR brenda dhe jashte saj ne funksion te kontrollit te miratimit te tipit. Leshim te certifikates per cisternen rrugore te mallrave te rrezikshme ADR. Kryerjen e Inspektimit, kalibrimin, instalimit, aktivizimit per tahografet analog dhe dixhital. Trupë inspektuese pale e trete per inspektim tahograf, inspektim ADR, inspektim ATP , ene nen presion, si dhe Laborator testimesh pale e trete. Kontroll teknik vjetor dhe periodik te mjeteve rrugore. Transport mallrash dhe pasagjeresh Brenda dhe jashte vendit per vete dhe per te trete. Verifikim periodik i percaktimit volumor te cisternave rrugore (autobote) dhe hekurudhor me kontator volumor. Inspektim teknik te mjeteve rrugore. Tregtim me shumice dhe pakice artikuj te ndryshem, industrial (perjashtohen pajisjet qe kane te bejne me ATP,ADR, Tahograf, matje volumetrike, inspektim teknik mjeti rrugor). Ndertime civile, industriale dhe ushtarake, rrugeve dhe kanalizimeve. Rikonstruksion i ndertimeve civile, rrugeve, kanalizimeve dhe ndertesave ushtarake. Mirembajtje te rrugeve. Grumbullim dhe transport i mbetjeve inerte dhe mbetjeve te parrezikshme. Dezinfektim, Dezinsektim, deratizim te te gjitha ambienteve tregtare, arsimore, familjare etj. Eleminim insektesh, minjsh etj. Import-eksport, tregtim me shumicë e me pakicë, instalimi dhe shërbimi i produkteve të sistemeve të sigurisë, kamerave të sigurisë. Tregtim, transportimin e mallrave dhe instalimin e mjeteve të sistemit vrojtues, sinjalizuës, audioviziv, rrobave dhe veshmbathjeve të punonjësve të sigurise, mjeteve të mbrojtjes kundra zjarrit, pajisjeve të ndërlidhjes, të teknikave të tjera të lejuara nga legjislacioni, si dhe projektimin, instalimin dhe programimin e pajisjeve të telekomunikacionit, radio komunikacionit dhe sistemeve të kontrollit dhe monitorimit në distancë të automjeteve me GPS. Ofrime rrjetesh dhe shërbimesh të komunikimeve elektronike. Ndërtim i linjave me fibra optike. Punime elektrike, ndërtime për nënstacionet, kabinat etj. Blerje, shitje, perdorim, instalim dhe mirembajtje te paneleve diellore ne fushen e prodhimit te energjise elektrike.
Emërtime të tjera Tregtare: SHPRESA Al-Security
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 12/02/2002
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 156 000 000,00
Numri i pjesëve: 107 050
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: HEC ARSTI, nje shoqeri koncesionare me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 31.03.2016 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L61601028F, me adrese ne Shkoder Fierze Fierzë, ARSTI, Njësia Administrative Fierzë, Bashkia Fushë Arrëz, Nr. Pasurie 233/1, Zona kadasrale Nr. 1054, Vol 2, faqe 39, me administrator Klaudio Prendi. SHPRESA - AL shpk zoteron 33,40% te kapitalit te kesaj shoqerie (Sipas te dhenave te QKB deri me date 23.05.2022)
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 8
Femër/Mashkull: Mashkull, Femer
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: 1) Tirane, AUTOBUS me targe AB 546 HH
2) Tirane, Kamez, KAMION IVECO MAGIRUS me Targë AA 8680 L
3) Tirane, Kamez, Fadrom Caterpillar me Targë ADMT 29
4) Tirane, Kamez, Autobus tip Benz AA 524 KY
5) Tirane, Kamez, AUTOBUS me Targe AB 912 EN
6) Tirane, Kamez, AUTOBUS MERCEDES BENZ me Targë AB 735 CJ.
7) Tirane, AUTOBUS EVOBUS me Targë AA 688 RC
8) Tirane, Kamez, Fadrom Caterpillar me Targë ABMT 36
9) Tirane,AUTOBUS me targe AA 905 TA
10) Tirane, Kamez, Minibus Mercedes Benz me Targë AA 884 MA
11) Tirane, Kamez, Betoniere MTDIECI me Targë ACMT 95
12) Tirane, AUTOBUS me targe AA 237 ZH
13) Tirane, Kamez, Autobus tip Benz AA 522 KY
14) Tirane, Kamez, AUTOBUS me targe AB 039 KT
15) Tirane, Kamez, Tirane, Kamez, Mercedes Benz GLS Foristrad me targe AB 202 AO
16) Tirane, Kamez, Autobus Tip Mercedes Benz me Targë AA 353 NF
17) Tirane, Kamez, AUTOBUS IVECO me Targë AB 645 FA
18) Tirane, Kamez, Kokë Tërheqëse MAN me Targë AA 170 PA
19) Tirane, Kamez, Autobus Tip Mercedes Benz me Targe AA 635 Pl
20) Tirane, Kamez, AUTOBUS me targe AB 398 JD
21) Tirane, Tirane, Kamez, Autobot me targe AA 896 JF
22) Tirane, AUTOBUS me targe AB 393 CJ
23) Tirane, AUTOBUS EVOBUS me Targë AA 687 RC
24) Tirane, Kamez, Autobus VAN 6 HOL me targe AA 987 YZ
25) Tirane, Kamez, Autobus Tip Mercedes Benz me Targë AA 515 MS
26) Tirane, Kamez, AUTOBUS IVECO me Targë AB 603 FF
27) Tirane, Kamez, Tirane, Kamez, KAMION MAN me Targë AB 372 BN
28) Tirane, Kamez, Kamionçinë Ford me Targë AA 701 OS
29) Tirane, Kamez, Gjysem Rimorkio Goldhofer me targe AGR 929
30) Tirane, Kamez, AUTOBUS MERCEDES BENZ me Targë AA 150 RA
31) Tirane, Kamez, Kamion Mercedes Benz me Targë AA 348 LA
32) Tirane, Kamez, AUTOBUS me targe AB 201 JB
33) Tirane, Kamez, AUTOBUS MERCEDES BENZ me Targë AA 202 PH
34) Tirane, Kamez, AUTOBUS MERCEDES BENZ me Targë AB406 DS
35) Tirane, Kamez, AUTOBUS MERCEDES BENZ me Targë AA 345 SF
36) Tirane, Kamez, Autobus Mercedes Benz me targe AB 574 CJ
37) Tirane, Kamez, Autobuz Mercedes Benz me targe AA 239 ZH
38) Tirane, AUTOBUS me targe AB 793 KJ
39) Tirane, Kamez, AUTOBUS me targe AB 201 JB
40) Tirane, AUTOBUS me targe AB 611 KJ
41) Tirane, Kamez, Autobus FROD me targe AA 804 HA
42) Tirane, Kamez, Koke Terhqes MAN me targe: AA 508 UM
43) Tirane, Kamez, Kamion MAN me Targë AA 557 RX
44) Tirane, Kamez, AUTOBUS IVECO me Targë AA 786 RD
45) Tirane, Kamez, AUTOBUS me Targe AB 061 EO
46) Tirane, Kamez, AUTOBUS IVECO me Targë AB 468 FB
47) Tirane, Kamez, RIMORKIATOR KOEGEL me Targë AAR 820
48) Tirane, Kamez, Autobus Tip Evobus me Targë AA 683 RC
49) Tirane, Kamez, Autobus Evo Bus me targe: AA 672 TA
50) Tirane, Kamez, AUTOBUS MERCEDES BENZ me Targë AA 298 EE
51) Tirane, Kamez, APV Mercedes Benz me targe AA 924 TP
52) Tirane, Kamez, Autobus Evo Bus me targe: AA 592 UT
53) Tirane,Kamez, AUTOBUS me targe AB 325 KR
54) Tirane, Kamez, Autobus Tip Mercedes Benz me Targe AA 638 Pl
55) Tirane, Kamez, AUTOBUS MERCEDES BENZ me Targë: AA 474 UT.
56) Tirane, Kamez, AUTOBUS me targe AB 640 IO
57) Tirane, Kamez, Kamionçinë Ford me Targë TR 6974 S
58) Tirane, Kamez, Autobuz MERCEDEZ BENZ, me targe AA 763 GO
59) Tirane, Kamez, Autobus Evo Bus me Targe AB 227 CL
60) Tirane, Kamez, Autobus Evo Bus me targe: AA 673 TA
61) Tirane, Kamez, Tirane, Kamez, Terheqes Man me targe AB 791 DH
62) Tirane, Kamez, AUTOBUS FORD me Targë AA 781 CP
63) Tirane, AUTOBUS me targe AA 238 ZH
64) Tirane, AUTOBUS me targe AA 673 TA
65) Tirane, AUTOBUS EVOBUS me Targë AA 689 RC
66) Tirane, Kamez, Autobus Daimler Chrysler me targe: AA 933 SP
67) Tirane, Kamez, Autobus Tip Iveco me Targë AA 814 PV
68) Tirane, Kamez, Autobus Evo Bus me targe: AA 671 TA
69) Tirane, Kamez, AUTOBUS EVOBUS me Targë AA 336 LI
70) Tirane, Kamez, AUTOBUS me targe AB 951 IA
71) Tirane, Kamez, Kamion tip Man TR 8527 T
72) Tirane, AUTOBUS EVOBUS me Targë AA 686 RC
73) Tirane, Kamez, Rimorkio RTV ESTERER me targe: AGR 336;
74) Tirane, Kamez, Autobus Mercedes Benz me targe AB 380 CY;
75) Tirane, Kamez, Rimorkio me Targë AE R 362
76) Tirane, Autobus Mercedes Benz me targe AB 516 CJ
77) Tirane, Kamez, Tirane, Kamez, Gjysemrimorkio Nooteboom me targe AIR 053
78) Tirane, Kamez, AUTOBUS IVECO me Targë AB 573 ET193
79) Tirane, Kamez, MJETI me Targë AB 488 FM
80) Tirane, Kamez, Autobuze AA 628 GC
81) Tirane, Kamez,; AUTOBUS me Targe AB 986 FS
82) Tirane, Kamez, AUTOBUS IVECO me Targe AB 674 EU
83) Tirane, Kamez, MITSUBUISH me Targë AA 143 RY
84) Tirane, Kamez, AUTOBUS IVECO me Targë AB 062 EP
85) Tirane, Kamez, Autobus Tip Mercedes Benz me Targë AA 503 MV
86) Tirane, Kamez, Autobus Evo Bus me targe: AA 593 UT
87) Tirane, Kamez, AUTOBUS me Targe AB 869 EN
88) Tirane, AUTOBUS EVOBUS me Targë AA 683 RC
89) Tirane, Kamez, Rimorkiator MINERVA me Targë TR 4954 T
90) Tirane, AUTOBUS EVOBUS me Targë AA 681 RC
91) Tirane, Kamez, AUTOBUS Tip MERCEDES BENZ me Targë AA 516 NN
92) Tirane, Kamez, MITSUBUISH me Targë AA 142 RY
93) Tirane, Kamez, Kamion Tip MAN me Targë AA 310 PI
94) Tirane, Kamez, Autobus Tip Mercedes Benz me Targë AA 355 KS
95) Tirane, Kamez, Autobus tip Benz AA 521 KY
96) Tirane, Tirane,AUTOBUS me targe AB 531 HH
97) Tirane, Kamez, Autobus Evo Bus me targe: AA 904 TA
98) Tirane, Kamez, Autobuz Mercedes Benz me targe AA 216 YS
99) Tirane, Kamez, AUTOBUS me targe AB 391 KR
100) Tirane, AUTOBUS EVOBUS me Targë AA 682 RC
101) Tirane, Kamez, AUTOBUS MERCEDES BENZ me Targë AA 786 LG
102) Tirane, Kamez, ATV Mercedes Benz me targe AB 618 BM
103) Tirane, Kamez, KAMION MAN me Targë AA 337 TN
104) Tirane, Kamez, MITSUBUISH me Targë AA 771 IN
105) Tirane, Kamez, AUTOBUS me targe AB 397 JD
106) Tirane, Kamez, AUTOBUS me targe AB 664 LG
107) Tirane, Kamez, Autobus Tip Mercedes Benz me Targë AA 292 PK
108) Tirane, Kamez, Autobus Evo Bus me targe: AA 594 UT
109) Tirane, Kamez, Automjeti tip Kamion Iveco me targe AA 697 DB
110) Tirane, Kamez, AUTOBUS me targe AB 142 KO
111) Tirane, Kamez, Autobus Mercedes Benz me targe AA 628 NF AA 210 LU
112) Tirane, Kamez, AUTOBUS me targe AB 886 JM
113) Tirane, Kamez, AUTOBUS MERCEDES BENZ me Targë AB 421 DS
114) Tirane, Kamez, MJETI me Targë AIR 431;
115) Tirane, Kamez, Autobus Daimler Chrysler me targe: AA 221 JG
116) Tirane, Kamez Rimorkio me targe AHR 924
117) Tirane, Kamez, Autobuz Mercedes Benz me targe AB 226 CL
118) Tirane, Kamez, AUTOBUS IVECO me Targë AB 553 EV
119) Tirane, Kamez, Eskavator Caterpillar Tip 320C LN
120) Tirane, Kamez, Gjysëm Rimorkio Acerbi me Targë AER 445
121) Tirane, Kamez, Auto Betoniere Merlo me Targë AA 724 OS
122) Tirane, Kamez, Cistren me targe AB 863 EC
123) Tirane, Kamez, Autobuz Mercedes Benz me targe AA 407 ZH
124) Tirane, Kamez, Autobus Evo Bus me targe: AA 905 TA
125) Tirane, Kamez, Autobuz Mercedes Benz me targe AA 864 ZK
126) Tirane, Kamez, Autobus Mercedes Benz me Targe AA 018 OR
127) Tirane, Kamez, Autobus Mercedes Benz me targe AB 590 BP
128) Tirane, Kamez, AUTOBUS IVECO me Targë AB AB 841 EX
129) Tirane, Kamez, Autobus Mercedes Benz me targe AB 581 CJ
130) Tirane, Kamez, Fadrom Volvo me Targë ACMT 86
131) Tirane, Kamez, Autobus tip Benz AA 523 KY
132) Tirane, Kamez, Fadrom Fiat me Targë ACMT 79
133) Tirane, Kamez, Autobus ISUZI me targe: AA 576 OK
134) Tirane, Kamez, Autobus Evo Bus me targe AB 393 CJ
135) Tirane, Kamez, AUTOBUS me targe AA 466 DV
136) Tirane, Kamez, AUTOBUS MERCEDES BENZ me Targë AB320 EK
137) Tirane, AUTOBUS me targe AB 227 CL
138) Tirane, AUTOBUS EVOBUS me Targë AA 691 RC 10
139) Tirane, Kamez, Autobus Mercedes Benz me targe: AB 660 CJ
140) Tirane, Kamez, AUTOBUS me targe AB 728 KV
141) Tirane, Kamez, AUTOBUS MERCEDES BENZ me Targë AB 883 DJ
142) Tirane, Kamez, Kamion tip Man me targe AA346 VG
143) Tirane, Kamez, Autobuz Mercedes Benz me targe AA 475 PM
144) Tirane, Kamez, AUTOBUS IVECO me Targë AB AB 841 EX
145) Tirane, Kamez, Autobus Tip Mercedes Benz me Targe AB 590 BP
146) Tirane, Kamez, Autobus Tip Iveco me Targë AA 039 PZ
147) Tirane, Kamez, ATP Mitsubish me Targë AA 941 ON
148) Tirane, Kamez, Autobus Mercedes Benz me targe AA 590 RR
149) Tirane, Kamez, AUTOBUS MERCEDES BENZ me Targë AB 0127 DK
150) Tirane, Kamez, Mercedes Benz GLS Fuoristrade me targe AB 266 CL
151)Tirane,AUTOBUS me targe AA 904 TA
152)Tirane, AUTOBUS me targe AA 672 TA
153)Tirane,AUTOBUS me targe AA 671 TA
154)Tirane,AUTOBUS me targe AB 531 HH
155) Tirane,AUTOBUS me targe AA 406 ZH
156)Tirane, AUTOBUS me targe AB 394 GL
157)Tirane, AUTOBUS me targe AA 239 ZH
158)Tirane, AUTOBUS me targe AA 636 PI
159)Tirane,AUTOBUS me targe AB 441 LT
160)Tirane,AUTOBUS me targe AA 637 PI
161)Tirane,AUTOBUS me targe AA 638 PI
162)Tirane, AUTOBUS me targe AB 561 MP
163)Tirane, AUTOBUS me targe AB 592 MP
164)Tirane, AUTOBUS me targe AB 527 MP
165)Tirane,Kamez,AUTOBUS me targe AB 964 IG
166)Tirane, Kamez,AUTOBUS me targe AA 579 MD 167)Tirane, Kamez,AUTOBUS me targe AB 822 GC
168) Tirane, Kamez,AUTOBUS me targe AB 092 CX
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: II.1.A - Prodhim, përpunim, shpërndarje me shumicë e ushqimeve
I.2.A - Shërbime ekspertize
I.3.A - Sigurimi fizik i objekteve shtetërore e private, i personave, si dhe veprimtarive social-kulturore, sportive, fetare e politike
IV.1.B.2 - Leje Shfrytëzimi
VII.1 - Transport rrugor ndërkombëtar i udhëtarëve
XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
XII.5 - Leje mjedisore
VII.2 - Transport rrugor ndërkombëtar mallrash për të tretë e me qira
VII.3.B.1 - Autoriparimi i mjeteve rrugore me motor dhe rimorkiove
III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
IV.1.B - Minerare
III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
Transport udhetaresh ne linje te rregullt nderqytetese ndermjet qarqeve -
LINJE NDERQYTETESE -
Çështje Ligjore: I. Me date 10.02.2020, me ane te Urdhrit Nr.8308 Prot, Nr. 34-20 Regj, leshuar nga Zyra e Permbarimit Privat “ASTREA”, u urdherua vendosja e mases se sekuestros konservative mbi aktivet e shoqerise SHPRESA - AL SHPK pajisur NUIS (NIPT)- K31321021N deri ne nje njoftim te dyte te permbaruesit gjyqesor.

II. Me date 17.02.2020, me ane te Urdhrit Nr.8386 Prot, Nr.34-20 Regj, protokolluar nga QKB me nr.2640 Prot, datë 21.02.2020, " Për Heqjen e Masës së Sekuestros Konservative", e lëshuar nga Zyra e Përmbarimit Privat “ASTREA“shpk, u urdherua heqja e masës së sekuestros konservative, të vendosur me anë të urdhrit Nr. 8308 Prot., datë 10.02.2020 në aktivet e debitorit : Shoqëria “SHPRESA-AL” shpk me NIPT K31321021N.
Ndryshime
Shënime: Gention Baja - Emerimin si administrator te shoqerise per aktivitetin e tregtise se pajisjeve elektronike dhe elektroshtëpiake se shoqërise

Bardhok Osmani - Emerimin si administrator te shoqerise per aktivitetin e tregtise se karburanteve dhe nenprodukteve te tij (nafte, benzine, solar, bitum, gaz), tregtim, vajra lubrifikante në menyre stacionare, distributor dhe ambulant, te lavazhit së shoqërisë

Lin Osmani - Emërimin si administrator te shoqerisë per aktivitetin e transportit të malirave dhe pasagjereve brenda dhe jashtë vendit, per vete dhe per te trete transport malirash me mjete jashtë norme

Seferin Osmani - administrator te shoqerise per aktivitetin e servisit, blerje - shitje automjetesh, kontroll te mjeteve te transportit ne regjim te temperaturave te kontrolluara sipas marreveshjes ATP, kryeijen e inspektimit, kalibrimin, instalimit, aktivizimit, riparimit, montimit, zmontimit dhe cdo operacion tjeter per tahografet analog dhe dixhital. Inspektim dhe kontrollin e karakteristikave izotermike te mjeteve, vleresimin e perputhshmerise ne ambjentin e autorizuar te kryerjes se provave me ekspert te emeruar dhe cdo operacion 4 tjeter per ATP Inspektimin e mjeteve per leshimin e certifikates Se miratimit ADR dhe (;do operacion tjeter per ADR.Inspektim fillestar, periodik, i ndermjetem dhe jashte rradhe per cisternen rrugore ADR brenda dhe jashte saj ne funksion te kontrollit te miratimit te tipit. Leshim te certifikates per cisternen rrugore te ma.l lrave te rrezikshme ADR. Kryerjen e Inspektimit, kalibrimin, instalimit, aktivizimit per tahografet analog dhe dixhital. Trupe inspektuese pale e trete per inspektim tahograf, inspektim ADR, inspektim ATP, ene nen presion, Si dhe laborator testimesh pale e trete. Kontroll teknik vjetor dhe periodik te mjeteve rrugoreVerifikim periodik i percaktimit volumor te cisternave rrugore (autobote) dhe hekurudhor me kontator volumor. Inspektim teknik te mjeteve rrugore. Tregtim me shumice dhe pakice artikuj te ndryshem, industrial (perjashtohen pajisjet qe kane te bejne me ATP,ADR, Tahograf, matje volumetrike, inspektim teknik mjeti rrugor) se shoqerise.

Albana Baja - Emerimin si administrator per aktivitetin e sherbimeve te ruajtjes se personave, objekteve te veprimtarive, sherbim te ruajtjes, transportimit e shoqerimit te vlerave monetare e sendeve te cmuara.Me certifikaten nr292/6 Prot,e dates 23.04.2021 si titullare Subjekti

Dritan Osmani - Emërimin si administrator të shoqërisë per aktivitetin e ndërtimeve civile e publike, transport dhe perdorim e lëndëve plasëse (per të kryer punime të ndryshme), projektim, supervizionim, kolaudim në fushën e ndërtimeve civile, ushtarake objekte té tjera si rrugë, ura, kanalizime, blerje, grumbullim, transport, përpunim, shitje e skrapit dhe hekurit dhe metale te ndryshme, tregtisë sé materialeve td ndërtimit, inerteve të ndryshme, shfrytëzim mineralesh, mirêmbajtje të rrugêve, grumbullim dhe transport I mbetjeve inerte dhe mbetjeve të parrezikshme

Përparim Baja - Emërimin si administrator te shoqerise per aktivitetin e bar - kafese, restorantit se shoqërise
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Njësia Bashkiake Nr.9, Rruga ''Urani Pano'', mbrapa ''Veve Center'', Pallati Nr.11, Kati 2

Adresa:
• Tirane, Kamez VALIAS KRY.TR-F.KRUJE PIKE KARBURANTI
• Tirane, Kamez, Rruga Nacionale Kamez-Fushe Kruje, Kthesa Valiasit, Security
• Tirane, Kamez, Kamëz, Kthesa e Valiasit, Objekti ''SHPRESA-AL'', Sh.p.k, Ndërtesa Nr.2, Kontroll dhe Provë e Mjetit të Ndryshuar
• Tirane, Njësia Bashkiake Nr.11, Kompleksi i Banesave Malejziane, Kthesa e Kamzës, Blloku B1, Dyqani Nr.3 (Agjenci Transporti Udhëtarësh në Linjën Tokësore-Detare-Ajrore)
• Durres, Kruje, PICERRAGE Picrrage (Gurore)
• Tirane, Objekti Magazinë për Pajisje Elektronike në Rrugën ''Asim Vokshi'', Godina 3 Katëshe, Nr.54, Kati Përdhe, Zona Kadastrale 8350, Njësia Bashkiake Nr.9
• Tirane, Kamez, ''Kompleksi Shpresa-Al'' Sh.p.k, Km 2 i Rrugës Nacionale Kamëz- Fushë Krujë, Godina 1 Katëshe me Nr.Pasurie 344/19, Volum 29, Fq.97 (Kontrolli i Mjeteve të Transportit në Regjim të Temperaturave të Kontrolluara ATP)
• Tirane, Kamez, VALIAS Lagjja Valias, Rruga Nacionale Kamez - Fushe Kruje, Kolaudim Tahografi Automjetesh
• Tirane Kamez, VALIAS KAFE RESTORANT
• Tirane Kamez, VALIAS SERVIS PJES NDERRIMI
• Tirane, Kamez, VALIAS Rruga Nacionale Kamez-Fushkruje, Kthesa e Valiasit, Lavazh.
• Durres, Kruje, Krastë, Zidoll, Magazinë Lëndësh Plasëse
• Tirane, Blerje Inerte-Magazina e Drejtorise Pergjithshme te Rrugeve dhe Ndricimit Publik, Rruga 5 Maji

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 23.05.2022
Akti i themelimit
Vendimi i ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit 11.11.2014
Vendimi i ortakut te vetem per rritjen e kapitalit 30.06.2009
Vendimi i ortakut te vetem per rritjen e kapitalit 15.07.2015
Vendimi per zmadhimin e kapitalit 06.03.2010
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 27.05.2024
Vendimi i ortakut te vetem te shoqerise date 12.12.2023
Raporti i ekspertit kontabel
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyrat financiare 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Shenimet Shpjeguese per Pasqyrat Financiare 2021
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2022
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 43 484 034,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 31 236 486,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 21 197 845,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 15 685 225,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 20 140 332,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 6 305 145,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 3 699 171,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 20 488 775,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 13 790 046,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 3 385 504,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 5 134 040,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:1 802 139 250,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:2 330 345 099,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:2 030 094 399,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:2 072 447 018,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:1 904 106 872,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:1 795 329 602,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:1 534 650 845,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:1 192 366 976,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 1 149 435 450,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 901 274 553,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 920 628 805,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Punuar Nga : A.Lala/L.Kanani