Skip to content

D E V I S
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-02-06 15:37:57
JSON

NIPT: K31420012M
Administrator: Kristinka Leka
Objekti i Veprimtarisë: Shërbim lavanderie dhe pastrim kimik. Tregtimi import eksport i mallrave me shumicë e pakicë të ndryshëm industrial, hidrosanitare, pastrime kimike, detergjente të ndryshme, konfeksione rrobaqepësi, punime e shërbime të ndryshme në pastrime kimike, ushqimore, fruta perime, mobilie, kozmetike, lende të përpunuara e të papërpunuara të lendeve medicinale, prodhime e tregtimin e materialeve të ndërtimit, bar-bufe, restorante, pjese këmbimi, hotele si dhe agjensi të shitblerje. Transport të udhëtarëve brenda e jashtë vendit. Realizim dhe administrim i shërbimit të lavanterisë, pastrimit kimik, furnizimin me material hotelerie, materialeve një përdorimshe për entet publike dhe private.
Emërtime të tjera Tregtare: D E V I S
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 29.02.2004
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 208 000 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femër
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: 1) Tirane, TR 3620 U
2) Tirane, Fiat Doblo me targe AA 891 OH
3) Tirane, Furgon me targe AA 076 PN
4) Tirane, Volkswagen Caddy me targe AA 761 SD
5) Tirane, Furgon me targe AA 729 BA
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
Çështje Ligjore: I. Me date 31.10.2016, me ane te urdhrit Nr. 1026/6 Prot, Nr.1026 Regj, protokolluar nga QKB me Nr. 9076 Prot, date 31.10.2016, lëshuar nga studio permbarimore “Enforcement Group”, u urdherua vendosja e mases se sekuestros konservative ne kuotat e shoqerise “ Devis”shpk, me NUIS K31420012M. Kuotat e mesiperme do te qendrojne te sekuestruara deri nje urdher te dyte.

II. Me date 24.11.2016, me ane te urdhrit Nr. 1026/16 Prot, Nr.1026 Regj, lëshuar nga Shoqeria Permbarimore “ENFORCEMENT GROUP” sh.p.k, u urdherua heqja e mases se sekuestros konservative mbi kuotat e debitorit shoqerise “D E V I S” sh.p.k, me NUIS (NIPT)- K31420012M.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Njësia Bashkiake Nr.8, Rruga Siri Kodra, Magazina nr.10 kati 1, në Zonën Kadastrale 8330, Nr.Pasurisë 1/1136, ngjitur me Kozmo Plastika, pranë Uzinës Dinamo të Re

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 23.07.2020
Akti i themelimit dhe statuti
Urdher per venien e sekuestros konservative 31.10.2016
Kontrate shitje kuotash dhe kapitalesh 16.01.2008
Vendim i ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit 09.08.2018
Vendim i ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit 15.07.2019
Vendim i ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit 02.06.2011
Vendim i ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit 08.07.2012
Vendim i asamblese se ortakeve per zmadhimin e kapitalit 30.06.2013
Vendim i asamblese se ortakeve per zmadhimin e kapitalit 17.12.2015
Vendimi i asamblese se ortakeve per zmadhimin e kapitalit 15.07.2014
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Shenimet shpjeguese te PF 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenimet shpjeguese te PF 2019
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 74 288 330,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 85 085 945,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 96 894 101,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 41 448 979,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 7 725 425,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 8 608 210,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 7 330 426,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 5 438 424,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:299 566 347,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:297 306 149,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:289 373 252,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:117 247 994,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:69 962 830,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 64 778 439,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 57 205 959,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 48 879 608,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019

Punuar Nga : A.Lala