Skip to content

SORI-AL
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-06-11 09:30:51
JSON

NIPT: K31510059D
Administrator: Alma Tafani
Objekti i Veprimtarisë: Shërbimi i ushqimeve të gatuara shpërndarja tek pacientet, menca. Realizimin dhe drejtimin e mencave, restoranteve, fast-food, bar-kafe, pastiçeri etj. Tregtim me shumicë dhe pakicë dhe import-eksport të pajisjeve dhe mallrave që kane të bëjnë me sektorin e aktivitetit të ushqimit. Realizimi i shërbimit të pastrimit të ambienteve të brendshme dhe të jashtme të objekteve publike dhe private. Realizimin e shërbimeve të lavanterise, pastrimit kimik për entet publike dhe private. Transport mallrash për vete dhe për të tretë brenda dhe jashtë vendit. Tregtim me shumicë dhe pakicë dhe import eksport të mallrave industriale, ushqimore, blegtorale dhe bujqësore. Vlerësimin e ndikimit në mjedis dhe auditimin mjedisor. Grumbullim, transportim, ruajtje, riciklim, përpunim dhe asgjësim i mbetjeve urbane. Prodhim dhe tregtim të farave dhe fidanëve. Dezinfektim, deratizim, dezinfektim. Realizimi i shërbimit të gjelbërimit te enteve publike dhe private.
Emërtime të tjera Tregtare: SORI-AL
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 14.01.2002
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 40 000 000,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femër
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: Tirane, Furgon Mercedez Benz, ATP, TR 7651 U
Tirane, Automjeti ATV STEYR AUTOBOT TR 7230 S
Tirane, ATP Mercedes Benz Furgon, TR 3877 P
Tirane, Motor Dayang, DY 110, 3 Tipi XCH me targe: AJ311
Tirane, Mjeti me targë TR 9270 R
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: II.4 - Prodhimi dhe/ose tregtimi i farave dhe/ose fidanëve
III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
III.2.A - Veprimtaritë e ekspertizës lidhur me ndikimin në mjedis
II.1.A - Prodhim, përpunim, shpërndarje me shumicë e ushqimeve
XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
II.8.A - Shërbime ekspertize higjeno-shëndetësore
II.8.B - Shërbime ndërhyrese higjeno-shëndetesore
II.1.B - Shitje me shumicë e ushqimeve me origjinë shtazore (për njerez)
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rruga Beqir Luga, Pallati Nr. 3, Shk. 1/1

Adresa:
1) Tirane, Rruga Kongresi i Manastirit, Zona Kadastrale 8140, Pallati i firmes "Diagonal Projektim & Zbatim", Kati perdhe
2) Tirane, SPITALI USHTARAK QEND UNIVERSI
3) Tirane, Brenda ambjenteve te Qendres se Formimit Policor, Sauk, Tirane.
4) Vlore, Rruga Mitaq Sallata, Lagjja Partizani (98,32 km) 9401, brenda ambjenteve te spitalit Rajonal Vlore
5) Tirane, Brenda Ambienteve te repartit Ushtarak nr.6630, Rrapi i Treshit
6) Tirane, Bulevardi '' Zogu i Parë '', brenda ambjenteve të Spitalit Universitar Obstetrik Gjinekologjik ''Mbreteresha Geraldinë''
7) Berat, Lagjja Kushtrim, brenda ambjenteve te Spitalit Rajonal Berat
8) Tirane, Brenda ambjenteve te Spitalit Universitar "Shefqet Ndroqi". Sauk.
9) Tirane, Brenda Ambienteve te repartit Ushtarak nr.6640 (ASNI)
10) Tirane, KOM E DOKTRIN E STERVITJES
11) Vlore, Brenda ambjente te Spitalit Psikiatrik Ali Mihali, Lagjia " 10 Korriku", Rruga Perlat Rexhepi"
12) Fier, Qender, Afrimi i Ri, Rr "Daullas Grecalli", Nr 17, Daullas,brenda ambienteve te Spitalit Rajonal Memorial Fier

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 11.06.2021
Akti i themelimit dhe statuti
Kontrate shitblerje me kusht e kuotave te kapitalit 03.12.2019
Kontrate per shitjen e kuotave 19.03.2007
Vendimi i asamblese se ortakeve per rritjen e kapitalit 08.07.2012
Vendim per rritjen e kapitalit 21.11.2009
Vendim i asamblese se ortakeve per rritjen e kapitalit 16.05.2019
Vendim i ortakut per rritjen e kapitalit 06.07.2017
Vendimi i ortakeve te shoqerise per rritjen e kapitalit 24.05.2015
Vendimi i ortakut te shoqerise per rritjen e kapitalit 08.09.2016
Revokim i kontrates se shit-blerjes me kusht te kuotave, date 14.12.2020
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyrat financiare 2019
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 74 299 491,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 60 488 884,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 43 198 946,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 24 168 465,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 16 042 015,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 23 111 531,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 9 165 538,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -15 055 018,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:288 258 106,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:286 402 883,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:344 342 786,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:289 599 974,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:289 975 360,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 293 300 747,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 298 899 470,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 270 084 308,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019

Punuar Nga : A.Lala