Skip to content

CLUB MUZIKOR
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-05-19 13:00:38
JSON

NIPT: K31617016M
Administrator: Arben Bylykbashi
Objekti i Veprimtarisë: Perhapje te vlerave kulturore e artistike shqiptare si brenda e jashte vendit nepermjet transmetimit ne radio private. Te organizoj, menazhoj me persona fizik e juridik shqiptar dhe te huaj ne te gjitha fushat e artit si shfaqe artistike si filmike, koncentrale, teatrale, reklama.
Emërtime të tjera Tregtare: CLUB MUZIKOR
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 23/03/1999
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 11 000 000,00
Numri i pjesëve: 11 000
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Rajmonda Mema; Olta Reka; Rudina Qirici; Flutura Bylykbashi; Enkel Demi
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Me datë 12.04.2016, në bazë të Urdhrit Nr.248 Prot., protokolluar nga QKB me Nr.992 Prot., date 09.05.2016, leshuar nga Permbarues Gjyqesor Andi Kocaqi, u urdherua: "Vendosja e sekuestros mbi aktivet e debitorit "CLUB MUZIKOR" Sh.a me Nipt-K31617016M, me seli ne Tirane deri ne nje urdher te dyte te permbaruesit gjyqesor.

II. Me datë 18.09.2017, në bazë të Urdhrit Nr. 465 Prot., leshuar nga shoqeria permbarimore "B.S.E BAILIFF SERVICE EXECUTIVE" Shpk, u urdhëra: "Heqja e sekuestros mbi aktivet e debitorit person fizik Club Muzikor Sh.a me NUIS (NIPT) K31617016M."
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Vila Club Fm, Njësia Nr. 5, Rruga Rexhep Jella, Ndërtesa në Zonën Kadastrale Nr. 8260. Nr. Pasurie 7/104, Selitë

Adresa:
Tirane Bulevardi Dëshmorët e Kombit, Hotel Rogner Europapark, Kati 1, Nr. 3.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 05.08.2022
Akt themelimi dhe Statuti i Shoqerise
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 19.05.2023
Vendim i Aksionerëve, Zmadhim Kapitali datë 30.09.2007
Kontratë Dhurimi datë 21.05.2006
Kontratë Dhurimi datë 28.03.2008
Kontratë Dhurimi datë 27.11.2008
Kontratë Dhurimi Aksionesh datë 11.05.2015
Urdhër për Vënien e Sekuestros datë 12.04.2016
Urdhër për Heqjen e Sekuestros datë 18.09.2017
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Shenimet Shpjeguese te PF 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenimet Shpjeguese te PF 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet Shpjeguese te PF 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Shenimet Shpjeguese te PF 2021
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 13 515 805,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 12 407 204,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 14 071 532,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 9 657 128,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 8 254 298,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 6 028 019,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 11 829 808,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 4 720 315,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 2 041 114,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 7 103 957,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 4 283 664,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 5 664 188,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2009: 6 674 653,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2008: -8 831 026,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2007: 5 402 052,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:92 471 510,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:64 345 005,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:72 109 882,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:65 486 836,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:54 307 923,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:48 452 675,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:54 142 955,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 40 542 996,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 35 144 625,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 44 108 666,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 42 197 983,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 38 695 485,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2009: 41 278 362,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2008: 33 625 155,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2007: 28 985 078,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Punuar Nga : A.Baja / P. Nikolli