Skip to content

KLAJGER KONSTRUKSION
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-06-08 13:45:51
JSON

NIPT: K51423028P
Administrator: Sadik Lumi
Objekti i Veprimtarisë: Veprimtari ne fushen e ndertimit. Rikonstruksione godina civile e ekonomike, veshje fasadash etj. Projektim Interiere, projektim peisazhi, sistemim siperfaqe te gjelberta. Shfrytezim guroresh, import eksport me shumice dhe pakice te artikujve te ndryshem industrial, bujqesor, blegtoral, ushqimor. Transport mallrash dhe udhetaresh per vete dhe te tretet. Studime gjeologjike, minerare, hidrogjeologjike e sizmike. Studim fushor per krijimin i sistemit te informacionit per token bujqesore. Ushtrimin e veprimtarise private ne fushen e Projektimit, mbikeqyrjes, zbatimit dhe kolaudimit te punimeve te objekteve civile ekonomike industrial e turistike.
Emërtime të tjera Tregtare: KLAJGER KONSTRUKSION
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 27/10/2004
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 161 210 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Rruga "Bardhok Biba", Pallati "Ed Konstruksion", nr.i pasurise 6/377+1-10, Njesia Administrative Nr.9, zona 9/1

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 08.06.2022
Akti i themelimit
Raporti i ekspertit kontabel per zmadhimin e kapitalit (qershor, 2008)
Vendim i ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit 17.06.2010
Vendim i ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit 06.07.2011
Vendim i ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit 08.07.2013
Vendim i ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit date 26.03.2021
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenime shpjeguese te PF 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenime shpjeguese te PF 2020
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 37 118 879,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 64 894 216,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 50 081 854,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 21 804 477,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 28 190 144,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 7 560 267,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 10 429 552,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 14 074 547,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 6 823 975,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:283 927 014,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:312 784 961,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:271 791 539,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:255 216 316,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:177 764 613,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:90 174 983,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 118 193 597,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 199 078 206,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 82 794 854,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Punuar Nga : A.Lala/ A.Baja