Skip to content

UNITED TRANSPORT (UNI TRANS) (ish "UNITED TRANSPORT"; ish "UNITED TRANSPORTATION SERVICES") (Shoqeria e perthithur "ALBANIAN COURIER")
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-07-05 09:11:12
JSON

NIPT: K51524005I
Administrator: Gent Joca
Objekti i Veprimtarisë: Marrjen, grumbullimin dhe shperndarjen e kolive, pakove dhe zarfave normale dhe exspres te te gjitha llojeve dhe madhesive, brenda dhe jashte territorit te Republikes se Shqiperise me ane te transportit tokesore, detar dhe ajror.Poste e shpejte etj. Marrjen, grumbullimin dhe shperndarjen e kolive, pakove dhe zarfave normale dhe ekspres te te gjitha llojeve dhe madhesive, brenda dhe jashte territorit te Repvblikes se Shqiperise me ane te transportit tokesor, detar, ujra te brendshme dhe ajror. Poste e shpejte, transport i porositur, transport i kombinuar, te veproje si agjent dergues dhe transportues. Agjensi doganore, magazinim doganor, sherbime doganore, sherbime magazinimi, sherbime arkivimi. Veprimtari e agjentit per transferte parash ne emer dhe per llogari te nje subjekti financiare jobanke. Veprimtari e agjentit per sherbimin e pagesave per te tretet ne emer dhe per llogari te nje subjekti financiar jobanke. Veprimtari e agjentit komisioner. Shoqeria mund te ndermarre dhe zhvilloje cdo lloj aktiviteti me qellim tregtar, financiar, qiradhenes apo dorezanes, qe i vlereson te dobishme apo te nevojshme per arritjen e qellimeve te veprlmtarise se saj. Perfaqesimi ne Shqiperl i shoqerive te huaja dhe shqiptare dhe i ndermarrjeve qe kane objekt te njejte apo te perafert dhe bashkepunimi me to ne cfaredo lloj forme etj.
Emërtime të tjera Tregtare: UNITED TRANSPORT (UNI TRANS)
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 04/02/2005
Rrethi: Vore
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 19 204 500,00
Numri i pjesëve: 2
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: I. "Arch Investor", shoqeri me pergjegjesi te kufizuar e se drejtes shqiptare, themeluar me 26/01/2009, me NIPT K91404015I, me seli qendrore ne Tirane, Njesia Bashkiake nr.5, Rruga Ismail Qemali, Nr.32/1, kati 3, 1019 dhe me administrator Niko Leka. Ortakët e shoqërisë janë Edmond Leka – 42.5%; Niko Leka – 42.5% dhe Varuzhan Piranjani - 15%. ( Sipas te dhenave te QKB deri me date 05.07.2023)

II. "UNION GRUP", shoqeri aksionare e se drejtes shqiptare, themeluar me 25.05.2001, me NIPT K61527801R, me seli qendrore ne Tirane, Njesia Bashkiake nr.5, Rruga Ismail Qemali, nr.32, kati 3, 1019 dhe me administrator Edmond Leka dhe Niko Leka. Aksionerët e shoqërisë janë Edmond Leka - 35%; Niko Leka - 35%; Gjergji Misha - 10%; Eduard Shima - 10% dhe Varuzhan Piranjani - 10%. ( Sipas te dhenave te QKB deri me date 05.07.2023)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 30.06.2021 terhequr nga QKB date 05.07.2023, Pronaret perfitues te subjektit “UNITED TRANSPORT (UNI TRANS)”, zoterues te 25% te kapitalit e me teper, jane:

Edmond Leka, shtetas shqiptar, i datelindjes 1963, pronar perfitues per 39.5% te kapitalit, pasi zotëron 35% të kapitalit të shoqërisë “UNION GRUP” dhe 42.5% të kapitalit të shoqërisë “Arch Investor”, të cilat zotërojnë përkatësisht 40% dhe 60% të kapitalit të shoqërisë “UNITED TRANSPORT (UNI TRANS)”. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 04.02.2005.

Niko Leka, shtetas shqiptar, i datelindjes 1961, pronar perfitues per 39.5% te kapitalit, pasi zotëron 35% të kapitalit të shoqërisë “UNION GRUP” dhe 42.5% të kapitalit të shoqërisë “Arch Investor”, të cilat zotërojnë përkatësisht 40% dhe 60% të kapitalit të shoqërisë “UNITED TRANSPORT (UNI TRANS)”. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 04.02.2005.

Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: ""Kato Aromatic Albania"", shoqeri me përgjegjësi të kufizuar e se drejtes shqiptare, themeluar me 24/11/2016, me NIPT L62325025C, me seli qendrore ne Tirane Vore VORE Koder Vore, Rruga Industriale dytesore, Autostrada Tirane – Vore dhe me administrator Sofokli Mjeshtri. “UNITED TRANSPORT (UNI TRANS)” zotëron 50% të kapitalit. ( Sipas te dhenave te QKB deri me date 05.07.2023)
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: 1. Tirane Dayang DY100-A me targe BA274
2. Tirane Fiat Ducato me targa AA 475 OE
3. Tirane Automjet Fiat Ducato AA 627 UI
4. Tirane Automjet Fiat Doblo Maxi AA616SU
5. Tirane Fiat Doblo Max AA531ZG
6. Tirane Vore Fiat Doblo me targe AB129CK
7. Tirane Automjet Fiat Doblo Maxi AA 584 TI
8. Tirane Automjet Fiat Doblo AA 300 RD
9. Tirane FIAT DOBLO XL me targe AA916BX
10. Tirane ISMAIL QEMALI NR 32/1
11. Tirane Automjet Fiat Doblo Max AA 795UT
12. Tirane Automjet Fiat Doblo AA344YK
13. Tirane Dayang DY100-A me targe BA583
14. Tirane Motor Piaggo Liberty me targe BA 795
15. Tirane Dayang DY100-A me targe BA587
16. Tirane Ford Conect me targa TR 2418 R
17. Tirane Automjeti Fiat Fiorino me targe: AA 943 LD
18. Tirane Motor Skuter 125 me targe AL 542
19. Tirane Automjet Fiat Doblo Cargo AA 392 3 BX
20. Tirane Vore Fiat Doblo me targe AB086CK
21. Tirane Mercedes Vito AA163TT
22. Tirane Renault Kangoo AA629EM
23. Tirane Dayang DY100-A me targe BA526
24. Tirane Automjet Fiat Doblo AA 790 XY
25. Tirane Automjet Fiat Ducato AA 760 UC
26. Tirane Fiat Doble Cargo Max me targe AB201AL
27. Tirane Fiat Doblo Max ATP me targe AA 503 ZV
28. Tirane Dayang DY100-A me targe AZ711
29. Tirane Fiat Doblo Max AA529ZG
30. Tirane Automjet Volkswagen Caddy AA 387 LS
31. Tirane Renault Kangoo AA861EM
32. Tirane Automjet Fiat Doblo AA 990 RD
33. Tirane Automjet Fiat Ducato AA 352 YT
34. Tirane Automjet Fiat Doblo AA 139 MF
35. Tirane Dayang DY100-A me targe BA527
36. Tirane Automjet Fiat Doblo AA 140 MF
37. Tirane Automjet Fiat Doblo AA 298 RD
38. Tirane Fiat Doble Cargo me targe AB486BC
39. Tirane Automjet Fiat Doblo AA 299 RD
40. Tirane Automjet Fiat Doblo Max AA 815VV
41. Tirane Fiat Doble Cargo Max me targe AB059AL
42. Tirane Fiat Doblo Max ATP me targe AA 526 ZV
43. Tirane Dayang DY100-A me targe AZ492
44. Tirane Vore Fiat Doblo me targe AB893CF
45. Tirane Automjeti Fiat Doblo Cargo me targe: AA 689 LH
46. Tirane Vore Fiat Doblo me targe AB073CH
47. Tirane Motociklete DY100-A me targe BD359
48. Tirane FIAT DOBLO XL me targe AA567BX
49. Tirane Dayang DY100-A me targe AZ686
50. Tirane Vore Fiat Doblo me targe AB143CK
51. Tirane Peugeot me targe TR 2358 S
52. Tirane Motociklete DY100-A me targe BD358
53. Tirane Automjet Fiat Doblo Max AA 053 VB
54. Tirane Automjet Fiat Ducato 2,3 MJT me targe AA 304 BS
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: Bashkimi me Përthithje

I. Me datë 12.09.2019, me vendim të ortakut të vetëm, u miratua bashkimi nëpërmjet përthithjes të shoqërive tregtare "United Transport (Uni Trans)" shpk (shoqëria përthithëse) dhe shoqërisë "Albanian Courier" shpk (shoqëria e përthithur); si dhe u hartua Projekti për Bashkimin me Përthithje, ku pas bashkimit emri i shoqërisë së krijuar do të jetë "United Transport (Uni Trans)" dhe ortakët e shoqërisë do të jenë Arch Investor 60% dhe Union Grup 40%.

II. Me datë 11.11.2019, u nënshkrua Marrëveshja për Bashkimin e Shoqërive Tregatre "Albanian Courier" shpk dhe "United Transport (Uni Trans)" shpk. Pas bashkimit shoqëria e përthithur "Albanian Courier" shpk do të pushoj së ekzistuari dhe do çregjistrohet nga QKB. Kapitali i shoqërisë përthithëse "United Transport (Uni Trans)" shpk do të jetë 19.204.500 (nëntëmbëdhjetë milion e dyqind e katër mijë e pesëqind) lekë. Të gjithë të drejtat dhe detyrimet e shoqërisë "Albanian Courier" shpk do ti kalojnë shoqërisë përthithëse "United Transport (Uni Trans)" shpk.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane Vore Rruga Industriale Dytesore Vore, Ndertese me Nr Pasurie 132/14/3, Zona Kadastrale 2183, Koder Vore

Adresa:
I. Tirane Rruga "Hasan Alla", Komuna e Parisit, prane Kompleksit Kika 1, 1060, ZK.8270, kati 0, njesia administrative nr.5
II. Durres Nikel Aeroporti Nene Tereza, Terminali Kargo, Zyra Nr.12
III. Tirane Kashar Autostrada Tirane-Durres, Km.4, Godina nr.115, Kati 1, Magazine Doganore
IV. Durres Lagjja nr 4, Rruga Egnatia, Objekti nr 1, Kati 1, (Njesi Tregtare)

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 05.07.2023
Akt themelimi dhe Statuti i Shoqerise
Dokumenta të Ndryshëm
Kontratë Shtiblerje dhe transferimi të Pjesëve të Kapitalit datë 02.06.2006
Kontratë Shitje Kuotash datë 20.12.2013
Vendim i Ortakut të Vetëm, Bashkimi i Shoqërive tregtare datë 12.09.2019
Projekt për Bashkimin me Përthithje të Shoqërive tregtare "United Transport (Uni Trans)" shpk (shoqëria përthithëse) dhe shoqërisë "Albanian Courier" shpk (shoqëria e përthithur) datë 12.09.2019
Marrëveshje për Bashkimin me Përthithje të Shoqërive tregtare "United Transport (Uni Trans)" shpk dhe "Albanian Courier" shpk datë 11.11.2019
Ekstrakt Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues date 05.07.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare 2010
Pasqyrat Financiare 2011
Pasqyrat Financiare 2012
Pasqyrat Financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: -27 647 929,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: -7 500 226,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 1 006 784,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 7 670 255,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 1 324 830,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 1 650 102,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 4 915 491,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 7 757 112,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 4 035 571,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 6 786 156,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 7 093 047,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 5 952 667,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2009: 11 079 755,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:235 189 273,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:239 860 261,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:113 060 889,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:110 974 296,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:99 200 804,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:99 505 464,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:87 429 861,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 80 670 072,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 88 634 037,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 112 142 731,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 114 277 271,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 111 512 329,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2009: 103 718 599,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Punuar Nga : P. Nikolli