Skip to content

UNION GRUP (ish "UNION")(perthithur "UNION NET" - L11408037F)
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-03-31 12:08:58
JSON

NIPT: K61527801R
Administrator: Edmond Leka; Niko Leka
Objekti i Veprimtarisë: Pjesmarrja,ndjekja dhe kontrolli i pjesmarrjes ne pronesine e shoqerive te tjera ,ku ajo gezon te drejten e pronesise.
Emërtime të tjera Tregtare: UNION GRUP
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 25/05/2001
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 16 761 377,00
Numri i pjesëve: 100
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: I. Albanian Cargo Service, shoqëri me përgjegjësi te kufizuar e se drejtës shqiptare, me NIPT K41504048F me seli qendrore ne Tirane, Laprake,Rruga Dritan Hoxha, Pallatet Hawai, kulla II, kati i pare, Kodi Postar Nr.1025, Njesia Bashkiake Nr. 1 dhe administrator Geri Piranjani. Ortak i vetem shoqeria UNION GRUP (ish "UNION")( perthithur "UNION NET" - L11408037F). Statusi i Shoqerise Aktiv. Sipas te dhenave te QKB deri me date 07.11.2022

II. ALBANIAN COURIER, shoqëri me përgjegjësi te kufizuar e se drejtës shqiptare, me NIPT K31511058A me seli qendrore ne Tirane, Njësia Bashkiake Nr.11, Rruga Dritan Hoxha, Godina Nr.5, Kodi Postar 1025 dhe administrator Geri Piranjani dhe Dorian Vezuli. Ortak i vetem shoqeria UNION GRUP (ish "UNION")( perthithur "UNION NET" - L11408037F). Statusi i Shoqerise Çregjistruar pa Likuidim. Sipas te dhenave te QKB deri me date 07.11.2022

III. AUTO MASTER, shoqëri aksionere e se drejtës shqiptare, me NIPT K71618004V me seli qendrore ne Tirane, Kashar, Mezez, Lagjja Mezez, Rruga dytesore Tirane Durres, Km 4, Godina Nr.115, Kati 0 dhe Kati 1 dhe administrator Eno Zeneli. Ortak i vetem shoqeria UNION GRUP (ish "UNION")( perthithur "UNION NET" - L11408037F). Statusi i Shoqerise Aktiv. Sipas te dhenave te QKB deri me date 07.11.2022

IV. DIGIT-ALB (perthithur SUPERSPORT - K62031001W), shoqëri aksionere e se drejtës shqiptare, me NIPT K41719004D me seli qendrore ne Tirane, Kashar, Rruga Pavarësia, nr 39 dhe administrator Eglinor Ramaj. Shoqeria UNION GRUP ( perthithur "UNION NET" - L11408037F) zoteron 13.6% te aksioneve. Statusi i Shoqerise Aktiv. Sipas te dhenave te QKB deri me date 07.11.2022

V. MEDIA UNION, shoqëri me përgjegjësi te kufizuar e se drejtës shqiptare, me NIPT K31609092T me seli qendrore ne Tirane, Njesia Bashkiake nr.5, Rruga "Sulejman Delvina", Nd.25, H.7, Kodi Postar 1019 dhe administrator Eridon Lameborshi. Ortak i vetem shoqeria UNION GRUP (ish "UNION")( perthithur "UNION NET" - L11408037F). Statusi i Shoqerise Aktiv. Sipas te dhenave te QKB deri me date 07.11.2022

VI. PLUS COMMUNICATION, shoqëri aksionere e se drejtës shqiptare, me NIPT K91811014B me seli qendrore ne Tirane, Farke, Rruga ''Shyqyri Brari'', Ndertesa Nr. 2, Dyqani Nr. 18 dhe administrator Matilda Shehu. Shoqeria UNION GRUP ( perthithur "UNION NET" - L11408037F) zoteron 24.04% te aksioneve. Statusi i Shoqerise Aktiv. Sipas te dhenave te QKB deri me date 07.11.2022

VII. S-SYSTEMS, shoqëri aksionere e se drejtës shqiptare, me NIPT K81317008R me seli qendrore ne Tirane, Rruga “Ibrahim Rugova”, Ndërtesa 70, Hyrja 5, Apartamenti 24, Njësia Administrative Nr. 5, Kodi Postar 1019 dhe administrator Holta Orgocka. Shoqeria UNION GRUP ( perthithur "UNION NET" - L11408037F) zoteron 51% te aksioneve. Statusi i Shoqerise Aktiv. Sipas te dhenave te QKB deri me date 07.11.2022

VIII. UNI-COM, shoqëri aksionere e se drejtës shqiptare, me NIPT K71415012O me seli qendrore ne Tirane, Vore, Gjokaj, Auto-City,Autostrada TiraneDurres,Km 8 dhe administrator Stavri Thano. Ortak i vetem shoqeria UNION GRUP (ish "UNION")( perthithur "UNION NET" - L11408037F). Statusi i Shoqerise Aktiv. Sipas te dhenave te QKB deri me date 07.11.2022

IX. UNI-CONS, shoqëri me përgjegjësi te kufizuar e se drejtës shqiptare, me NIPT L01419003G me seli qendrore ne Tirane, Rruga ''Ismail Qemali'', Nr.32/2, Kati i Dytë, Kodi Postar 1019, Njësia Administrative Nr.5, Bashkia Tiranë dhe administrator Ylli Guda. Ortak i vetem shoqeria UNION GRUP (ish "UNION")( perthithur "UNION NET" - L11408037F). Statusi i Shoqerise Aktiv. Sipas te dhenave te QKB deri me date 07.11.2022

X. UNION DISTRIBUCION SERVIS ALBANIA, shoqëri me përgjegjësi te kufizuar e se drejtës shqiptare, me NIPT K11506007W me seli qendrore ne Tirane, Rruga e "Kavajes", ish stabilimenti "Mihal Duri", Hyrja 1, Kati 2 dhe administrator Ilir Karaguni. Ortak i vetem shoqeria UNION GRUP (ish "UNION")( perthithur "UNION NET" - L11408037F). Statusi i Shoqerise Aktiv. Sipas te dhenave te QKB deri me date 07.11.2022

XI. UNION TRAVEL CO, shoqëri me përgjegjësi te kufizuar e se drejtës shqiptare, me NIPT J91422008W me seli qendrore ne Tirane, Rruga Ismail Qemali, Ndertesa nr. 32/1, kati i pare, Kodi Postar 1019, Njesia Administrative Nr.5 dhe administrator Sokol Dodbiba. Shoqeria UNION GRUP ( perthithur "UNION NET" - L11408037F) zoteron 85% te kuotave. Statusi i Shoqerise Aktiv. Sipas te dhenave te QKB deri me date 07.11.2022

XII. UNITED MOTORS, shoqëri me përgjegjësi te kufizuar e se drejtës shqiptare, me NIPT K71616010J me seli qendrore ne Tirane, Kashar, Mezez, Rruga Dytesore, Tirane-Durres, Km. 4, Godina Nr. 115, Kati 0 dhe Kati 1, Lagjja Mezez dhe administrator Ardi Afezolli. Ortak i vetem shoqeria UNION GRUP (ish "UNION")( perthithur "UNION NET" - L11408037F). Statusi i Shoqerise Aktiv. Sipas te dhenave te QKB deri me date 07.11.2022

XIII. UNITED TRANSPORT (UNI TRANS), shoqëri me përgjegjësi te kufizuar e se drejtës shqiptare, me NIPT K51524005I me seli qendrore ne Tirane, Vore, Rruga Industriale Dytesore Vore, Ndertese me Nr Pasurie 132/14/3, Zona Kadastrale 2183, Koder Vore dhe administrator Gent Joca. Shoqeria UNION GRUP ( perthithur "UNION NET" - L11408037F) zoteron 40% te kuotave. Statusi i Shoqerise Aktiv. Sipas te dhenave te QKB deri me date 07.11.2022

Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 2
Femër/Mashkull: Meshkuj
Anëtarë Bordi: Niko Leka; Edmond Leka; Varuzhan Piranjani
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Shnderrimi i Formes Ligjore te Shoqerise
Me date 25/09/2018, me ane te akteve per shnderrimin e formes ligjore nga sh.p.k ne sh.a.

II. Projekt Bashkimi me Perthithje
i. Me date 13/07/2020, me ane te Raport Bashkimit me përthithje të ekspertit kontabël, datë 17.06.2020, ndërmjet shoqërisë së përthithur “Union Net” shpk dhe shoqërisë përthithëse “Union Group” sha. Depozitim i vendimit të asamblesë së ortakëve të shoqërisë “Union Net” shpk, datë 27.05.2020, ku është vendosur të miratojë bashkimin me përthithje (Faza e parë) të shoqërisë “Union Net” shpk nga shoqëria “Unioin Group” sha.
ii. Me vendimi të asamblesë së shoqërisë “Union Group” sha, datë 27.05.2020 , u vendos të miratojë bashkimin me përthithje (Faza e parë) të shoqërisë “Union Net” shpk nga shoqëria “Unioin Group” sha. Depozitim i projekt marrëveshjes për bashkimin me përthithje të shoqërisë “Union Group” sha me shoqërinë “Union Net” shpk, datë 27.05.2020.
iii. Me vendim të këshillit të administrimit të shoqërisë “Union Group” sha, datë 27.05.2020, ku është vendosur të miratojë bashkimin me përthithje (Faza e parë) të shoqërisë “Union Net” shpk nga shoqëria “Union Group” sha.

III. Miratimi i Bashkimit me Perthithje
Me date 19/08/2020, me ane te marrëveshjes per bashkimin me përthithje date 13.08.2020 ku shoqeria UNION NET shpk bashkohet me perthithje nga shoqeria UNION GRUP sha.

Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Njesia Bashkiake nr.5, Rruga Ismail Qemali, nr.32, kati 3, 1019

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 07.11.2022
Akt themelimi dhe Statuti i Shoqerise
Kontrate Shitje Kuotash date 23.12.2010
Kontrate Shitje Kuotash date 29.12.2010
Kontrate Shitje Kuotash date 11.01.2011
Kontrate Shitje Kuotash date 21.10.2016
Raport mbi propozimin e shnderrimit te formes nga SH.P.K ne SH.A
Statuti i Shoqerise SH.A
Raport dhe Projekti per Bashkimin me Perthithje ndërmjet shoqërisë së përthithur “Union Net” shpk dhe përthithëse “Union Group” sha.
Marreveshja per Bashkimin e Shoqerive Tregtare, shoqeria UNION NET shpk bashkohet me pethithje nga shoqeria UNION GRUP sha.
Marreveshje per Shitjen e Kuotave date 31.10.2005
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare 2007
Pasqyrat Financiare 2008
Pasqyrat Financiare 2010
Pasqyrat Financiare 2011
Pasqyrat Financiare 2012
Pasqyrat Financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 23 947 369,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: -55 544 488,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: -30 637 923,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 7 945 943,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -12 173 406,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -48 876 786,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -35 400 814,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 188 118 498,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -795 275,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 23 194 336,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 32 639 776,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 17 114 791,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2009: 30 221 946,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2008: 61 455 551,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2007: 112 697 399,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2006: 65 396 484,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:80 627 562,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:1 398 934,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:3 038 025,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:127 743 593,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:14 451 356,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:7 635 250,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:4 560 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 206 720 960,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 1 384 902,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 98 600 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 17 135 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 28 149 239,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2009: 74 498 133,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2008: 343 317,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2007: 3 100 515,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2006: 1 405 240,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Punuar Nga : A.Baja