Skip to content

GENIUS SHPK
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2020-07-02 14:52:20
JSON

NIPT: K63121801C
Administrator: Besnik Çullhaj
Objekti i Veprimtarisë: Në fushën e shëndetësisë si qendër diagnostikuese mjeksore, shërbim mjekesor pediatrik, kirurgji, ORL, okulisti, kardiologji etj, laborator klinik biokimik, etj. Qendër kurative mjeksore, trajtimi i mjeteve të transportit për kujdesin shëndetësor, import eksport me shumicë e pakicë depo farmaceutike dhe farmaci, aparatura dentare dhe aksesorët e tyre, trajnim, servis, mirëmbajtje, profilaksi të të gjithë aparaturave mjeksore, për laboratore kimike, biologjike, transport mallrash e pasagjerësh. Shërbime ndërhyrëse higjeno sanitare (deratizim, desifektim, desiinsektim). Blerje dhe shitje pajisje mjeksore, blerje dhe shitje kite, reagente, materiale mjeksore. Shërbim konsulencë mjeksore dhe të ndryshme. Organizim eventesh të ndryshme, mjeksore, organizim work shop, konferenca mjeksore.
Emërtime të tjera Tregtare: GENIUS SHPK
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 02.07.2004
Rrethi: Kavajë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 195 000 000,00
Numri i pjesëve: 100
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: GENIUS LAB, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 05.04.2019 dhe që funksionon sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L91609004C, me adresë në Tiranë, Njësia Bashkiake nr.7, Rruga Kavajës, zona kadastrale nr.8220, nr.pasurie 6/343+1, 6/343+1-N11, 6/343+1-N21, kodi postar 1023., me administrator Valbona Çullhaj. GENIUS SHPK zotëron 100% të kësaj shoqërie (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 02.07.2020)
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
II.7.A.1.F - Farmacitë ose agjencitë farmaceutike (farmaci)
II.6.A - Shërbime mjeksore parësore dhe/ose stomatologjike
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Kavajë Lagjja Nr.3, Rruga Jurgen Trade, Laboratori perballe ish Spitalit

Adresa:
1) Tiranë, Kavajë, Lagjja Nr.3, Rruga Qazim Kariqi Laboratori përballë Spitalit të Qytetit
2) Tiranë, Njësia Bashkiake nr.7, Rruga e Kavajës, Pallati nr.2R, Kati -1 (Magazine)
3) Tiranë, Njësia Bashkiake nr.7, rruga e Kavajës, palllati nr.2R, kati 2

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 02.07.2020
Akti i themelimit dhe statuti
Kontrate shitblerje kuotash kapitali 03.10.2008
Vendimi per rritjen e kapitalit 12.05.2017
Vendimi per rritjen e kapitalit 10.11.2015
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Shenimet shpjeguese te PF 2018
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 80 201 794,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 45 409 657,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 50 365 854,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 15 574 272,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 25 850 167,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 18 656 178,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 20 704 063,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:351 067 708,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:273 768 787,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:238 857 044,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:156 008 784,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 145 072 934,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 98 476 014,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 76 462 698,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018

Punuar Nga : A.Lala