Skip to content

GENIUS LAB
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2020-02-15 14:45:00
JSON

NIPT: L91609004C
Administrator: Valbona Çullhaj
Objekti i Veprimtarisë: Qendër mjeksore, shërbim mjeksor pediatrik, kirurgji, ORL, okulisti, kardiologji, obsetrik-gjinekologji, kardiologji, radiologjik etj. Laborator klinik, biokimik, mikrobiologjik, gjenetik, etj. Qendër kurative mjekësore, trajtimi i mjeteve të transportit për kujdesin shëndetësor, import eksport me shumicë e pakicë depo farmaceutike dhe farmaci, aparatura dentare dhe aksesorët e tyre, trajnim, servis, mirembajtje, profilaksi të të gjithë aparaturave mjekësore, për laboratorë kimike, biologjike, transport mallrash e pasagjerësh. Blerje dhe shitje pajisje mjekesore, blerje dhe shitje kile, reagente, materiale mjekësore. Shërbim konsulencë mjekësore dhe të ndryshme, ofrime shërbime laboratorike dhe mjekësore. Blerje dhe shitje barnash, integratore, materiale kozmetike, materiale të ndryshme para farmaceutike, farmaceutike, mjeksore.
Emërtime të tjera Tregtare: GENIUS LAB
Forma ligjore: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 05.04.2019
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 1 000 000,00
Numri i pjesëve: 1
Shoqëri Mëmë për këtë Subjekt: GENIUS SHPK, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 02.07.2004 dhe që funksionon sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K63121801C, me adresë në Tiranë, Kavajë, Lagjja Nr.3, Rruga Jurgen Trade, Laboratori përballë ish Spitalit, me administrator Besnik Çullhaj, me status aktiv (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 25.01.2020)
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femër
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: II.6.A - Shërbime mjeksore parësore dhe/ose stomatologjike
III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
II.7.A.1.F - Farmacitë ose agjencitë farmaceutike (farmaci)
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Njësia Bashkiake nr.7, Rruga Kavajës, zona kadastrale nr.8220, nr.pasurie 6/343+1, 6/343+1-N11, 6/343+1-N21, kodi postar 1023.

Adresa:
Tiranë, Njësia Bashkiake nr.7, Rruga Kavajës, zona kadastrale nr.8220, nr.pasurie 6/343+1-N6, kodi postar 1023
Tiranë, Rruga Kongresi Manastirit, Pallati 46/3, Shkalla 2, Kati 1, Apartamenti 19, Zona kadastrale 8140, Pasuria nr 2/20+2-11

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 25.01.2020
Statuti I shoqerise
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : A.Lala