Skip to content

"ADA-CO"
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-07-05 07:35:23
JSON

NIPT: K64112603J
Administrator: Selvi Latifllari
Objekti i Veprimtarisë: Tregetim me shumice e pakice, import-eksport te materialeve te ndryshme. Pyllezime e permiresime pyjore, shfrytezimit te pyjeve, sistemime malore, etj. Prodhimi dhe tregëtimin e pijeve alkolike freskuese si dhe import eksport të tyre, inport eksport duhan-cigare dhe të mallrave të ndryshme ushqimore dhe industriale.Projektim dhe ndërtim civil dhe industrial dhe shitje materjale për ndërtimin e tyre, ngritje lavaxho, pika servisi , grumbullim skrapi, angjersi shit blerje,ngritje qëndrash kulturore sportive hotele motele kalçeto, pastrim dhe gjelbërim e ambjenteve publike dhe private , etj. Transport të jashtëm dhe të brëndshëm për vete e të tretët , agjensi kominsjokere për këtë shërbim.
Emërtime të tjera Tregtare: "ADA-CO"
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 20/03/2001
Rrethi: Korçë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 18 000 000,00
Numri i pjesëve: 1 800
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.7.A - Shërbime të ekspertizës dhe/ose profesionale lidhur me pyje dhe/ose kullota
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Korce, Pogradec, ZONA INDUSTRIALE

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 05.07.2021
Akti i themelimit
Kontrate dhurimi kuotash date 16.04.2018
Kontrate dhurimi kuotash dhe kapitalesh date 29.03.2018
Vendim i ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit date 22.06.2012
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenimet shpjeguese te PF 2019
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: -146 710,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: -65 772,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -2 241 935,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 956 637,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 3 094 560,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 4 036 553,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 4 746 920,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 5 016 064,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:13 952 025,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:12 586 070,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:11 931 485,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:10 179 253,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:40 371 434,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 41 182 271,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 25 888 430,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 23 181 335,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019

Punuar Nga : A.Lala