Skip to content

MRM
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-09-20 07:06:55
JSON

NIPT: K64303005T
Administrator: Renato Koçibelli
Objekti i Veprimtarisë: Veprimtari radio televizive,prodhim transmetim e ritransmetim i programeve dhe informacioneve me ane te zerit,te figures,sinjaleve te koduar,nepermjet valeve elektromagnetike,kabllove perseritesave satelitave ,prodhim i dokumentave e filmave,prodhimi riprodhimi e tregtimi me shumice e pakice i programeve audiovizive ne kaseta,kompaktdisqeve dhe D.V.D-ve,reklamave,aktivitete artistike,kulturore,sportive.Shitblerje e te drejtave radiotelevizive
Emërtime të tjera Tregtare: RENATO KOCIBELLI.
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 02/05/2001
Rrethi: Korce
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Ç’regjistruar
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Me date 04.03.2011, me vendim te ortakut te vetem, u vendos : Fillim Proçedure per Likujdim. Statusi i Shoqerise kalon nga "Aktiv" ne "Shoqeri ne Likuidim e Siper"

II. Me date 18.02.2011, derguar nga Drejtoria Rajonale Tatimore Korçe, me lende "Dergim informacioni". Bazuar ne Udhezimin Nr.24, date 02.09.2008 "Per Procedurat Tatimore ne Republiken e Shqiperise", eshte kryer çregjistrimi i Shoqerise. Statusi i Shoqerise kalon nga "Shoqeri ne Likuidim e Siper" ne "Çregjistruar"

Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Korce, Maliq

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 15.08.2022
Akt themelimi dhe Statuti i Shoqerise
Kontrate Shitje Kuotash date 12.10.2001
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : A.Baja