Skip to content

T B S 96 SHPK
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2021-02-06 11:12:05
JSON

NIPT: K71407001F
Administrator: Artan Xhori
Objekti i Veprimtarisë: Import - Eksport dhe tregtim mallrash e pajisjesh me shumice dhe pakice konform legjislacionit ne fuqi i: pajisjeve dhe gjithe aksesoreve te tyre, elektonike, elektrike, radio-televizive, telekomunikacionit dhe jo vetem, duke ofruar: projektim, furnizim, instalim, mirembajtje, sherbime te ndryshme dhe trajnime mbi perdorimin e ketyre pajisjeve, nga punonjes te certifikuar.Pajisje, aparatura, diagnostike e kerkimore materiale mjeksore dhe laboratorike, sisteme dhe impiante spitalore, kiteve dhe reagenteve, elektromjekesore, fizioterapike, aksesoreve te nevojshem si dhe dhenien ne perdorim me qera te tyre etj. Pajisje, aparatura, makineri, impiante, materiale dhe artikuj per perdorime te ndryshme (kerkimor-shkencor, mesimor, testuesdiagnostikues, publik, komunal, industrial, shtepiak, etj). Tregtimi i barnave, suplementeve dhe produkteve kozmetike. Instalimi, riparimi, mirembajtja dhe trajnime mbi perdorimin e pajisjeve per te cilat nevojitet certifikim i vecante njohurie i konfirmuar nga institucionet perkatese kombetare dhe nderkombetare. Realizimi i projektimit, instalimit, kolaudimit te rrjeteve kompjuterike, informatike dhe mirembajtjen e tyre. Shitja e blerja e pajisjeve IT te teknologjise se informacionit te tilla si kompjutera, laptope, server,etj. Krijimi i linjave per montimin e kompjuterave dhe studiove dixhitale. Sigurimi i pjeseve te kembimit per te gjitha llojet e pajisjeve te tilla dhe realizimi i sherbimit te mirembajtjes, garancise e te riparimit. Realizimi i projektimit dhe instalimit te sistemeve elektronike te sigurise kibernetike, elektrike dhe te sigurise se ndertesave. Implementim i sistemeve dhe programeve informatike (software-ve), mirembajtje sistemesh dhe programesh informatike, asistence dhe konsulence per pergatitjen e programeve informatike (software-ve); si dhe çdo aktivitet tregtar qe nuk ndalohet me ligj.
Emërtime të tjera Tregtare: T B S 96 SHPK
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 24.03.2006
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rruga Thanas Ziko, Nr. 86/1

Adresa:
Tiranë, Rruga "Qemal Stafa", Pallati 120, Kati XII/C

Faqja Web:
https://tbs96.com/

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 06.02.2021
Akti i themelimit dhe statuti
Vendimi per zmadhimin e kapitalit 05.06.2010
Vendimi per zmadhimin e kapitalit 10.06.2011
Vendimi i ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit 30.06.2015
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2011
Pasqyrat financiare 2012
Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenimet shpjeguese te PF 2019
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2021
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 118 981 047,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 116 432 391,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 99 726 497,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 65 603 854,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 47 608 451,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 74 302 309,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 22 722 987,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 30 301 977,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 21 402 626,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 26 660 819,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:289 535 119,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:587 338 338,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:301 859 210,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:301 859 210,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:375 419 573,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 318 105 644,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 163 412 582,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 197 227 094,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 111 033 551,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 170 271 726,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019

Punuar Nga : A.Lala