Skip to content

Messer Albagaz
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-02-28 13:40:01
JSON

NIPT: K78317002F
Administrator: Vladimir Vladimirov
Objekti i Veprimtarisë: Prodhimi, shperndarja dhe shitja e gazrave industrisal, mjekesor dhe speciale si dhe te pajisjeve qe lidhen me to. Ofrimin e sherbimeve te inxhinierise (Engineering) si dhe tregtimin e materialeve dhe ofrimin e sherbimeve qe kane te bejne me paisjet e prerjes dhe saldimit dhe me teknologjine e veshjes apo shkrirjes si edhe kryerjen e transportit te mallrave per nevojat e veta dhe te te treteve ne Shqiperi dhe jashte saj.
Emërtime të tjera Tregtare: Messer Albagaz
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 14.09.2007
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Serbi
Kapitali Themeltar(Lekë): 700 272 000,00
Numri i pjesëve: 1
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: Messer Tehnogas AD, nje shoqeri aksionare, e themeluar sipas legjislacionit te Serbise, e regjistruar prane regjistrit tregtar me numer 13962/05, me seli ne Banjeki 62, 11090 Beograd, Serbi, perfaqesuar ligjerisht nga Z. Ernst Uwe Willhelm Bode, qytetar gjerman, lindur ne Muhlhausen, Gjermani, me 18.10.1961, i autorizuar me prokuren nr. 3737 date 26.05.2015. (Sipas procesverbalit te mbledhjes se ortakut te vetem te Messer Albagaz sh.p.k, date 30.06.2015, te dorezuar ne QKB) Shoqeria meme perfundimtare eshte Messer Industrie GmbH (Gjermani) (Burimi: https://www.dnb.com/business-directory/company-profiles.messer_industrie_gmbh.fde4aad702741da8dc2a0f30e35c8ac6.html)
Lloji i pronësisë: E Huaj
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: 1) Tirane, AA 424 MN
2) Elbasan, Bradashesh, Uzina 12, EL 5196 B
3) Tirane, AER 276
4) Tirane, Automjet me targë TR 7205 N
5) Tirane, AA 896 MV
6) Tirane, Autoveture Opel me targe AA 147 GJ
7) Tirane, Kamion Daimler Chrysler me targ AA 327 EX
8) Tirane, Automjet me targë TR 3798 I
9) Tirane, AA 468 PS
10) Korce, AA R 272 Gjysem Rimorkio Transervis
11) Tirane, AA 193 LG
12) Tirane, AA 905 LT
13) Tirane, Automjet me targe AA 265 ZY
14) Tirane, Automjet me targë TR 7008 K
15) Tirane, TR 6548 H
16) Tirane, ADR 427
17) Tirane, Automjet me targe AA 052 ZY
18) Tirane, AA 467 PS
19) Tirane, Automjet me targe AA 214 ZY
20) Tirane, Automjet me targë TR 3623 R
21) Tirane, AA 194 LG
22) Tirane, Automjet me targe AA 215 ZY
23) Tirane, AA 734 OE
24) Tirane, Automjet me targë TR 8987 R
25) Tirane, Kamion Iveco Magirus me targa AA 189 SM
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: VII.2 - Transport rrugor ndërkombëtar mallrash për të tretë e me qira
II.7.B.1 - Tregtimi me shumicë i barnave
II.7.C.1 - Prodhimi i barnave
II.1.A - Prodhim, përpunim, shpërndarje me shumicë e ushqimeve
XII.5 - Leje mjedisore
Rinovim leje per perdorim te burimit ujor, baseni Ishem-Erzen -
Çështje Ligjore: I. Me date 10.08.2018, me ane te urdherit Nr. 329 Prot, Nr. 272 Dosje, protokolluar nga QKB me nr. 9373 Prot, date 13.08.2018, leshuar nga permbarues gjyqesor Gjergji Jano, u urdherua vendosja e mases se sekuestros konservative mbi te gjitha aksionet qe zoteron debitori, shoqeria “Messer Albagaz” sh.p.k, me NUIS (Nipt) - K78317002F dhe me administrator Z. Vladimir Vladimirov.

II. Me date 17.08.2018, me ane te urdherit Nr. 339 Prot, protokolluar nga QKB me Nr. 9594 Prot, date 20.08.2018, leshuar nga Permbarues Gjyqesor Privat Gjergji Jano, u urdherua heqja e mases se sekuestros konservatore te vendosur ne aksionet e debitorit “Messer Albagaz” sh.p.k, me Nuis - K78317002F.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Autostrada Tirane - Durres, Km 4.5

Adresa:
1) Gjirokaster, Rruga Nacionale Gjirokastër, Pasuria Nr.137/5, Zk Gerhot-Virua, Gjirokastër.
2) Korce, Rruga Korçe Drenove, kompania Korça Gas

Faqja Web:
https://www.messer.al/

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 24.06.2021
Akti i themelimit
Akti i transferimit te kuotave 17.12.2010
Procesverbal i mbledhjes se ortakut te vetem date 18.01.2011 per rritjen e kapitalit
Procesverbal i mbledhjes se otakut te vetem 30.06.2015 per rritjen e kapitalit
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyrat financiare 2019
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: -6 055 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: -21 033 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -43 757 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -9 314 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -22 332 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -42 523 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -71 473 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:350 883 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:352 678 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:301 710 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:350 249 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:288 048 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 263 158 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 268 268 000,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019

Punuar Nga : A.Lala