Skip to content

CONSULTING & MANAGEMENT ALBANIA
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-02-27 09:54:35
JSON

NIPT: K82206013U
Administrator: Ervis Myftari
Objekti i Veprimtarisë: Projektim, supervizim, kolaudim dhe zbatim i furnizimit te shperndarjes se materialeve per ndertimin e objekteve civile, industriale, turistike,rrugeve hekurudhave,instalimeve te impianteve elektrike,telefoni,TV, etj.Kerkime tregu.Sherbim i konsulences ne pergjithesi dhe ne vecanti konsulence teknike per kerkimin dhe gjetjen e mjeteve dhe mekanizmave sociale dhe ekonomike me te pershtatshem per ofrimin me cmime te favorshme dhe efikase te prodhimeve. Shoqeria kryen Import-Export, pajisje elektrike dhe elektronike, Projektim,realizim, dhe instalim te rrjeteve kompjuterike,informatike dhe mirembajtjen e tyre. Projektim,realizim, dhe instalim te sistemeve te menaxhimit elektronik, elektrik dhe te sigurise se ndertesave. Programim dhe implementim i sistemeve dhe programeve informatike (software-ve), mirembajtje sistemesh dhe programesh informatike, asistence dhe konsulence per pergatitjen e programeve informatike (software-ve). Veprimtari ne fushen e certifikimit te kompanive sipas standarteve nderkombetare (ISO, EN, Global GAP, etj).Shoqeria kryen veprimtari ne fushen e certifikimit te personelit per standarded nderkombetare, sigurine e shendetin ne pune, mjedisin dhe tematika te ngjashme. Veprimtari ne fushen e organizimit te trajnimeve per tema te certifikimit nderkombetar. Veprimtari ne fushen e kurseve te formimit profesional per standarte ISO, sigurine dhe shendetin ne pune. Konsulence menaxhimi dhe hartimi i dokumentit te vleresimit te riskut ne vendet e punes per cdo lloj aktiviteti dhe per cdo pozicion pune. Sherbime ne fushen inxhinierike dhe gjeodezike te sistemeve te informatikes. Sherbimi i mirembjatjes per te gjitha llojet e pajisjeve kompjuterike dhe elektronike.
Emërtime të tjera Tregtare: CONSULTING & MANAGEMENT ALBANIA
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 19/09/2008
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Rruga Islam Alla, Pallati IVE, kati 1 , ZK 8380, Nr.pasurie 4/700 - N24 , Tirane.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 08.04.2021
Akti i themelimit
Kontrate shitje kuotash 09.07.2012
Kontrate shitje kuotash 22.05.2019
Kontrate shitje kuotash 31.07.2009
Kontrate shitje kuotash 12.11.2019
Kontrate shitje kuotash kapitali 12.12.2020
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 06.05.2023
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 27.02.2024
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenime shpjeguese te PF 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Shënimet Shpjeguese PF 2022
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 2 042 116,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 2 158 155,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 6 376 139,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 10 616 986,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 7 964 378,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 1 389 152,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 1 514 413,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -5 297 606,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -656 507,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 399 156,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 563 418,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:44 476 871,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:63 299 272,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:148 416 153,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:349 855 978,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:219 544 501,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:57 440 691,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:29 504 779,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:21 379 904,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 42 476 510,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 36 695 012,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 50 187 908,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Punuar Nga : A.Lala/ A.Baja / P. Nikolli