Skip to content

" VILDEV - CO "
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-06-28 09:36:29
JSON

NIPT: K83926001F
Administrator: Vilson Myrtollari
Objekti i Veprimtarisë: Ndertim,import-eksport,prodhim te materialeve inerte dhe te ndryshme etj Ndertim, prodhim te elementeve te para fabrikuara betoni dhe betonarme dhe kompletimi me instalimet e nevojshme per to, ndertime civile industriale, turistike, bujqesore kompletimi me instalimet e nevojshme per to. Punime elektrike, citofoni dhe mirembajtja e tyre, punime karpenterie, metalike, shpime pusi dhe veshje fasadash etj. Grumbullim, perpunim, tregti me shumice dhe pakice, import - eksport etj. Tregti te produkteve bujqesore e blegtorale, bimeve medicinale, fruta - perime te detit prodhime kozmetike dhe estetike, kimike dhe detergjenteve etj. - Ndertim dhe rikonstruksion i Ujesjellsave, KUZ dhe KUB. - Mirembajtje, ndertim dhe rikonstruksion i rrugeve dhe objekteve civile dhe industriale.
Emërtime të tjera Tregtare: " VILDEV - CO "
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 21/03/2008
Rrethi: Korçë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Korce, Lagjja 17, Rruga Riza Mançe, Nr.21

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 28.06.2021
Akti i themelimit
Kontrate shit-blerje e kuotave te kapitalit date 24.04.2009
Kontrate dhurimi kuotash date 27.01.2014
Leshimi i deshmise se trashegimise ligjore date 06.01.2014
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenimet shpjeguese te PF 2019
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 7 101 531,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 4 614 159,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 10 037 940,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 738 340,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 707 857,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 316 338,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 3 007 526,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 60 740,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:29 307 272,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:24 070 170,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:31 016 005,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:7 780 703,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:8 921 974,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 9 754 340,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 17 860 822,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 4 536 400,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019

Punuar Nga : A.Lala