Skip to content

CABLE ALBANIA TIRANE
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-08-17 12:56:04
JSON

NIPT: K91503007P
Administrator: Sokol Mane
Objekti i Veprimtarisë: Transmetim i programeve radiotelevizive ne kabell.
Emërtime të tjera Tregtare: CABLE ALBANIA TIRANE
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 26/02/2009
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: I. CABLE GROUP, shoqëri me përgjegjësi te kufizuar e se drejtës shqiptare, me NIPT K91423001S me seli qendrore ne Tirane, Rruga”Donika Kastrioti”, nr.4 dhe administrator & ortak i vetem Engjëllush Mane. Sipas te dhenave te QKB deri me date 17.08.2022

II. FIBERNET (ish "DIELLZA"; ish "GLOBALB CAPITAL PARTNERS"; ish "CABLE ALBANIA") shoqëri me përgjegjësi te kufizuar e se drejtës shqiptare, me NIPT K81318035T me seli qendrore ne Tirane, Njesia Bashkiake Nr.5, Rruga Komuna e Parisit, Pallati Nr.5, Kati 3 dhe administrator & ortak i vetem Aldin Gjurbavija. Sipas te dhenave te QKB deri me date 17.08.2022

Subjekti Juridik nuk ka regjistruar të dhëna në regjistrin e pronarëve përfitues RPP
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Shoqëri në Likuidim e Sipër
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Me date 13.01.2013, me ane te Vendimit te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane, Nr. 7272 Regj. Them, Nr. 1422 Vendimi, date: 03.02.2014, me te cilin u vendos pranimi i kerkese - padise. Prishja e shoqerise tregtare "Cable Albania Tirane”. Statusi i Shoqerise kalon nga "Aktiv" ne "Shoqeri ne Likuidim e Siper"

II. Me date 24.10.2014, me ane te Urdhrit Nr.145-14 Regj., Nr.25310 Prot., lëshuar nga Shoqëria "Shërbimi Përmbarimor ZIG" sh.p.k., u urdherua vendosja e masës së sekuestros konservative në kuotat qe shoqeria "Cable Group" sh.p.k., me NUIS (NIPT) K91423001S zoteron ne shoqerine Cable Albania Tirane me NUIS (NIPT) K91503007P, shoqerine Cable Albania Gjirokaster me NUIS (NIPT) K92626601I, ne shoqerine Cable Albania Elbasan North me NUIS (NIPT) K92703206E, ne shoqerine Cable Albania Permet me NUIS (NIPT) L2827201V, ne shoqerine Cable Albania Laç me NUIS (NIPT) K97717301E. Aktivet dhe kuotat e mësipërme do të qëndrojnë të sekuestruara deri në një urdhëresë të dytë".

III. Me datë 12.08.2021, me ane te Kërkesës Nr. 9249 Prot, “Kërkesë për vendosjen e masës së sigurimit tatimor”, ardhur nga Drejtoria e Mbledhjes se Detyrimeve Tatimore Rajoni Qendror, u kerkua vendosja e masës së sigurimit tatimor mbi pasuritë e tatimpaguesit “CABLE ALBANIA TIRANE”SHPK, pajisur me NUIS (NIPT) K91503007P, duke moslejuar tjetërsimin mbi pasurinë dhe të drejtat pasurore që i përkasin këtij subjekti.

Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rruga Komuna Parisit, prane shoqerise Unison sh.p.k

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 17.08.2022
Akt themelimi i Shoqerise
Kontrate Shitje Kuotash date 29.07.2010
Vendim date 03.02.2014
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare 2011
Pasqyrat Financiare 2012
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: -1 128 723,00
Punuar Nga : A.Baja