Skip to content

GRANT THORNTON (Ish GRANT THORNTON ALBANIA)
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2019-11-23 15:54:20
JSON

NIPT: K91923007M
Administrator: Kledian Kodra
Objekti i Veprimtarisë: Auditimin e pasqyrave financiare veçmas apo të konsoliduara të bankave, shoqërive tregtare dhe personave të tjerë juridik dhe shërbime të tjera çertifikimi; dhënien e asistencës në mbajtjen e kontabilitetit, shërbime në mbajtjen e librave dhe bilanceve dhe shërbime të tjera konsulence për banka, shoqëri tregtare organizata dhe persona të tjerë juridik; dhënien e rekomandimeve mbi përmirësimin e biznesit dhe veprimtarive të organizatave etj.
Forma ligjore: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 21.07.2009
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 1 908 100,00
Numri i pjesëve: 100
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: COMPANY FOR CONSULTING GRANT THORNTON CONSULTING DOO, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, regjistruar në Regjistrin Qendror Tregtar të Maqedonisë, me nr. regjistrimi 5663369, më 18.06.2002, në Shkup, Maqedoni, me kapital fillestar të regjistruar 2.500 euro, me seli në Mito Hadjivasilev Jasmin Str. Nr. 52v-1/7 1000 Shkup, Maqedoni, përfaqësuar nga Znj. Flonja Boriçi (Sipas aktit të themelimit të Grant Thornton Albania shpk, datë 21.07.2009, të dorëzuar në QKB).
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rruga Sami Frashëri, Kompleksi T.I.D, Hyrja B, Kati 1

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 19.11.2019
Akti i themelimit
Vendimi i asamblese per rritjen e kapitalit 02.11.2011
Marreveshje transferimi aksionesh 20.03.2015
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2012
Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Shenimet shpjeguese te PF 2018
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 17 442 064,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 19 003 153,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 4 651 869,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 11 322 678,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 796 950,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 1 827 672,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 262 570,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 371 506,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:65 337 541,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:60 556 919,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:61 861 021,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:81 259 421,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 33 788 564,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 37 891 959,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 36 716 950,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 26 746 818,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018

Punuar Nga : A.Lala