Skip to content

CABLE ALBANIA FIER
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-08-17 12:24:06
JSON

NIPT: K92703403P
Administrator: Sokol Mane
Objekti i Veprimtarisë: Ofrimi i rrjeteve te komunikimeve elektronike fikse ose te levizshme dhe faciliteteve shoqerues; Ndertimi, posedimi, dhenia me qira dhe shfrytezim i rrjeteve te komunikimeve publike fikse dhe te levizeshme dhe faciliteteve shoqeruese, etj.
Emërtime të tjera Tregtare: CABLE ALBANIA FIER
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 26/02/2009
Rrethi: Fier
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: CABLE GROUP, shoqëri me përgjegjësi te kufizuar e se drejtës shqiptare, me NIPT K91423001S me seli qendrore ne Tirane, Rruga”Donika Kastrioti”, nr.4 dhe administrator & ortak i vetem Engjëllush Mane. Sipas te dhenave te QKB deri me date 17.08.2022

Subjekti Juridik nuk ka regjistruar të dhëna në regjistrin e pronarëve përfitues RPP
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Pezulluar
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Me date 27.04.2012, me vendim te ortakut te vetem, u vendos : Pushim i Perkohshem Aktiviteti. Statusi i Shoqerise kalon nga "Aktiv" ne "Pezulluar"

II. Me datë 24.10.2014, me ane te Urdhrit Nr. 145-14 Regj., Nr. 25311 Prot., "Për Vënien e Sekuestros Konservative”, lëshuar nga Shoqëria “Shërbimi Përmbarimor ZIG” sh.p.k., drejtuar QKR, u urdherua vendosja e masës së sekuestros konservative në kuotat që shoqëria “Cable Group”, me NUIS (NIPT) K91423001S, zotëron në shoqërinë “Cable Albania Fier” sh.p.k., me NUIS (NIPT) K92703403P. Aktivet dhe kuotat e mësipërme do të qëndrojnë te sekuestruara deri në një urdhëresë të dytë”.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Fier, Rruga Dervish Hekali, nr. 19

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 17.08.2022
Akt themelimi i Shoqerise
Kontrate Shitje Kuotash date 16.06.2014
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : A.Baja