Skip to content

CABLE ALBANIA LUSHNJE
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-11-26 10:17:09
JSON

NIPT: K93903402P
Administrator: Sokol Mane
Objekti i Veprimtarisë: Transmetim i programeve radiotelevizive ne kabell.
Emërtime të tjera Tregtare: CABLE ALBANIA LUSHNJE
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 26/02/2009
Rrethi: Lushnje
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: CABLE GROUP, shoqëri me përgjegjësi te kufizuar e se drejtës shqiptare, me NIPT K91423001S me seli qendrore ne Tirane, Rruga”Donika Kastrioti”, nr.4 dhe administrator & ortak i vetem Engjëllush Mane. Sipas te dhenave te QKB deri me date 15.08.2022

Subjekti Juridik nuk ka regjistruar të dhëna në regjistrin e pronarëve përfitues RPP
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Shoqëri në Likuidim e Sipër
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Me date 03.02.2014, me vendim te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane, u vendos : Pranimi i kerkese - padise. Prishja e shoqerise tregtare "Cable Albania Lushnje". Statusi i Shoqerise kalon nga "Aktiv" ne "Shoqeri ne Likuidim e Siper"

II. Me date 24.10.2014, me ane te Urdhrit Nr. 145-14 Regj., Nr.25312 Prot., lëshuar nga Shoqëria “Shërbimi Përmbarimor ZIG” sh.p.k u urdherua vendosja e masës së sekuestros konservative në kuotat që shoqëria “Cable Group”, zotëron në shoqërinë “CABLE ALBANIA LUSHNJE” shpk, me NUIS (NIPT) K93903402P. Aktivet dhe kuotat e mësipërme do të qëndrojnë të sekuestruara deri në një urdhëresë të dytë.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Lushnje, Rruga Loni Dhamo, Pallati 20

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 15.08.2022
Akt themelimi i Shoqerise
Kontrate Shitje Kuotash date 29.07.2010
Prishja e Shoqerise date 03.02.2014
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : A.Baja