Skip to content

CABLE ALBANIA KRUJE
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-11-26 10:10:48
JSON

NIPT: K93917203M
Administrator: Artan Gjasula
Objekti i Veprimtarisë: Ofrimi i rrjeteve te komunikimeve elektronike fikse ose te levizshme dhe faciliteteve shoqerues; Ndertimi, posedimi, dhenia me qira dhe shfrytezim i rrjeteve te komunikimeve publike fikse dhe te levizeshme dhe faciliteteve shoqeruese, etj.
Emërtime të tjera Tregtare: CABLE ALBANIA KRUJE
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 16/03/2009
Rrethi: Kruje
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: CABLE GROUP, shoqëri me përgjegjësi te kufizuar e se drejtës shqiptare, me NIPT K91423001S me seli qendrore ne Tirane, Rruga”Donika Kastrioti”, nr.4 dhe administrator & ortak i vetem Engjëllush Mane. Sipas te dhenave te QKB deri me date 15.08.2022

Subjekti Juridik nuk ka regjistruar të dhëna në regjistrin e pronarëve përfitues RPP
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Pezulluar
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Me date 17.04.2012, me vendim te asamblese se ortakeve, u vendos : Pushim i Perkohshem i Aktivitetit. Statusi i Shoqerise kalon nga "Aktiv" ne "Pezulluar"

II. Me date 24.10.2014, me ane te Urdhrit Nr. 145-14 Regj., Nr.25312 Prot., lëshuar nga Shoqëria “Shërbimi Përmbarimor ZIG” sh.p.k u urdherua vendosja e masës së sekuestros konservative në kuotat që shoqëria “Cable Group”, zotëron në shoqërinë “CABLE ALBANIA KRUJE” shpk, me NUIS (NIPT) K93917203M. Aktivet dhe kuotat e mësipërme do të qëndrojnë të sekuestruara deri në një urdhëresë të dytë.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Kruje, Lagja nr. 1, Perballe Postes (ish hoteli i Bejlereve)

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 15.08.2022
Akt themelimi i Shoqerise
Kontrate Shitblerje Kuotash date 09.09.2014
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare 2010
Pasqyrat Financiare 2011
Pasqyrat Financiare 2012
Pasqyrat Financiare 2013
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: -421 500,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2009: -315 000,00
Punuar Nga : A.Baja