Skip to content

KEGLI-DURI
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-06-11 12:36:36
JSON

NIPT: K94016202U
Administrator: Durim Babasi
Objekti i Veprimtarisë: Transport mallrash dhe pasagjeresh,ndertim lavazhi per automjete,tregtim me shumice e pakice te pjeseve te kembimit te automjeteve,makineri si dhe pajisje te tjera sidomos per prodhim inertesh. Tregtim arikuj ushqimore e jo ushqiomre,Bar-kafe e restorant.Prodhim inertesh (gure, gelqere, rere,zhavorr,çakull) me mjete mekanike.Ndertim verprash industriale civile e ushtarake,ndertesa banimi,rruge,riparim asfalti,punime germimi,grumbullim e shitje te bimeve medicinale,etj.Import – eksport, tregti me shumice dhe pakice te mjeteve te transportit dhe makinerive te ndryshme.Ndertim objektesh te permasave te ndryshme, shtepi, vila, ndertesa shumekateshe ose komplekse pallatesh, punime mirembajtje, sherbime fasadash. Ndertim rrugesh dhe urash si dhe ndertime portuale dhe rikonstruksionin e tyre, asfaltim dhe veshje asfaltimi. Ndertim digash, galeri, tunele, ndertim vepra kullimi, ujitje,impiante vaditese, punime mbrojtese dhe sisteme hidraulike.Nxjerrja e mineraleve, reres dhe argjiles nga minierat me shfrytezim ne qiell te hapur dhe nga guroret.Prodhim dhe tregtim asfalti.Zhvillimin e aktiviteteve 2 ne punime me karakter bujqësor ne realizimin e projekteve te gjelbërimit etj.
Emërtime të tjera Tregtare: KEGLI-DURI
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 14.04.2009
Rrethi: Durrës
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 2 500 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: Durres Fushe Kruje, Kamion tip Benz me targe AA 273 XV
Durres Fushe Kruje, Kamion tip Daimler 4143 me targe KR 8366 A
Durres Fushe Kruje, Kamion veteshkarkues tip Man me targe AA 981 MD
Durres Fushe Kruje, Kamion tip Mercedes Benz 625 me targe AA 914 JZ
Durres Fushe Kruje, Kamion tip Man me targe KR 8171 A
Durres Fushe Kruje, Kamion tip Man me targe KR 8085 A
Durres Fushe Kruje, Kamion tip Volvo me targe AA 184 KA
Durres Fushe Kruje, Koke Terheqese tip Iveco Magirusa me targe AA 489 HS
Durres Fushe Kruje, Kamion tip Mercedez Benz me targe AA 136 JA
Durres Fushe Kruje, Kamion tip Man 4146 me targe AA 698 KK
Durres Fushe Kruje, Kamion tip Volvo me targe AA 124 BK
Durres Fushe Kruje, Kamion tip Benz me targe AA 271 XV
Durres Fushe Kruje, Kamion tip Man me targe KR 7924 A
Durres Fushe Kruje, Gjysem Rimorkio me targe ACR 984
Durres Fushe Kruje, Kamion tip Benz me targe AA 207 JH
Durres Fushe Kruje, Kamion tip Man me targe KR 7934 A
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: IV.1.B.2 - Leje Shfrytëzimi
III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
Çështje Ligjore: I. Me date 27.10.2016, me ane te Urdherit Nr. 21300 Prot, lëshuar nga shoqeria permbarimore ZIG shpk , protokolluar nga QKB me Nr.9048 Prot., datë 31.10.2016, u urdherua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi kuotat qe pala debitore Durim Babasi zoteron si perfaqesues i subjektit "KEGLI-DURI “shpk me NIPT-K94016202U.

II. Me date 23.01.2017, me ane te Urdhërit Nr.00742Prot "Për Heqjen e Sekuestros Konservative”, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore"Sherbimi Permbarimor ZIG", drejtuar QKB, u urdherua heqja e masës sekuestro konservative te vendosur me ane te shkreses Nr.21300 Prot., date 27.10.2016 ne pjeset/kuotat qe debitori Durim Isuf Babasi zoteron si perfaqesues i subjektit "KEGLIDURI" Shpk me NIPT K94016202U.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Durres, Fushe Kruje FUSHE KRUJE Fushe Kruje, Lagjja Grumbullimit, rruga e Laçit, pallat I ri, kati 1, zona kadastrale nr. 1664, me numer pasurie 3/426

Adresa:
Lezhe Mamurras, Zona Minerare Nr. 266/3, Objekti i gurit gelqeror "DROJE-1" Njesia Administrative "Mamurras " Bashkia Kurbin, Qarku Lezhe.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 11.06.2021
Akti i themelimit
Kontrate shitje 20.05.2019
Kontrate shitje date 24.09.2020
Kontrate shitje date 15.08.2018
Kontrate shitje 31.01.2017
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenimet shjeguese te PF 2019
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 5 493 876,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 1 927 464,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 3 779 733,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 1 480 936,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -18 217 811,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 2 858 482,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 2 850 141,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:131 328 012,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:68 506 004,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:66 849 905,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:34 509 528,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:36 462 424,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 79 057 079,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 73 427 619,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019

Punuar Nga : A.Lala