Skip to content

NOVATECH STUDIO
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-05-09 09:30:43
JSON

NIPT: L01717030C
Administrator: Emil Nova
Objekti i Veprimtarisë: Projektim, supervizion, kolaudim ndërtime të të gjitha llojeve. Punime topografike dhe Vlerësim të pasurive të paluajtshme etj. Konsulencë për certifikimin me standard ISO si dhe ilustrime grafike të të gjitha llojeve. Produksion filmash me metrazh të shkurtër. Studime projektime-punime e vleresime hidrogjeologjike inxhinierike.
Emërtime të tjera Tregtare: NOVATECH STUDIO
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 06/05/2010
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 26 777 000,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë Njësia bashkiake nr 8, rruga Shenasi Dishnica, nr pasurie 10/221+1-18, zona kadastrale 8370, hyrja 1, ap 18

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 23.08.2021
Akti i themelimit
Vendimi i asamblese se ortakeve per zmadhimin e kapitalit 27.07.2019
Vendimi i asamblese se ortakeve per zmadhimin e kapitalit 29.12.2018
Vendimi i asamblese se ortakeve per zmadhimin e kapitalit date 27.12.2020
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 09.05.2023
Vendimi i asamblese se ortakeve per zmadhimin e kapitalit date 29.12.2021
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 6 927 252,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 4 205 442,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 8 404 242,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 4 057 112,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 5 083 435,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 1 095 663,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 934 064,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:18 084 938,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:13 440 112,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:18 117 219,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:12 421 382,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:9 519 036,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 4 563 871,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 2 617 826,00
Punuar Nga : A.Lala/ A.Baja