Skip to content

EUROTEST
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2020-12-24 12:04:24
JSON

NIPT: L11823002I
Administrator: Isuf Kore
Objekti i Veprimtarisë: Projektime, zbatim projektesh, dhenie konsulence dhe asistence teknike, supervizim, punimesh, kolaudim impiantesh, mirembajtje ne fushen elektrike, elektronike, telekomunikacionit, radio televizionit dhe ne fusha te tjera te ngjashme, ne fushen e sistemeve hidraulike, termoteknike, impianteve teknologjike, ne linjat e prodhimit te industrise se lehte e ushqimore, ngrohje ventilim. Projektim, zbatim projektesh, instalime dhenie konsulence dhe asistence teknike mirembajtje per paisje dhe sisteme paisjesh ne fushen e mjeksise. Riparime, testime, verifikime, kalibrime, mirembajtje per instrumenta mates dhe sisteme metese ne fushen elektrike, elektronike, telekomunikacionit, radio televizionit, mekanike, hidraulike, ne linja prodhimi te industrise se lehte ushqimore, termoteknike, ndertimit. Verifikime fillestare dhe pasardhese te instrumentave mates ligjerisht te kontrolluar. Import-eksport, tregtim me shumice dhe me pakice te mallrave e materialeve te te gjitha llojeve, makinerive, paisjeve, impianteve te ndryshme ne fushen elektrike, elektronike, radio televizionit, telekomunikacionit, te destinuara per objekte civile, ushtarake e industriale.
Emërtime të tjera Tregtare: EUROTEST
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 22.06.2011
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Me date 01.10.2012, me vendim te asamblese se ortakeve, u pezullua aktiviteti i firmes si rezultat i moskryerjes se veprimtarise tregtare, duke e kaluar shoqerine ne status te “pezulluar”.

II. Me date 17.02.2015, me vendim te asamblese se ortakeve, u nderpre pezullimi i aktivitetit te shoqerise duke riaktivizuar veprimtarine e saj.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Kashar, Mezez, Objeti me Nr Pasurie 7/43, Zona Kadastrale 2679

Faqja Web:
www.eurotest.al

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 24.12.2020
Akti i themelimit
Kontrate shitblerje kuotash 15.05.2013
Kontrate shitblerje kuotash 19.02.2015
Vendimi i asamblese se ortakeve per pezullimin e aktivitetit 01.10.2012
Vendimi per riaktivizimin e veprimtarise 17.02.2015
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2011
Pasqyrat financiare 2012
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenime shpjeguese te PF 2019
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2018
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 905 147,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 908 100,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 185 809,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: -61 580,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:6 651 202,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:4 363 619,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 1 223 926,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 475 617,00
Punuar Nga : A.Lala