Skip to content

INVICTUS
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-02-26 10:32:21
JSON

NIPT: L12213005M
Administrator: Laerta Liko
Objekti i Veprimtarisë: Studim, Projektimin, Mbikeqyrje e Kolaudimin Te Punimeve, Konsulence, Investimin, Sipermarjen sipas rastit per realizimin me fonde publike dhe/ose private te veprave me karakter shfrytezimi dhe/ose administrimi publik dhe/ose privat. Te objekteve inxhinierike te te gjitha fushave pa kufizim, Studimeve Urbane, Ndertesave Civile-IndustrialeKulturore, Autostradave, Rrugeve, Hekurudhave, Aeroporteve, Urave, Tuneleve, Nenkalimeve, Mbikalimeve, Ujesjellesash, Kanalizimesh, Impiante te Trajtimit te Ujit, Vepra Bonifikimi, Ujitje dhe Kullimi, Objekte Lumore, Grykderdhjet e Lumenjve dhe Detare, Vepra Marrje Uji, Diga, Hidrocentrale, Centrale Elektrik, Stacione Pompimi dhe Trajtimi Uji, Konstruksione Metalike dhe Druri, Impiante te Ngrohjes dhe Ftohjes, Linjave Elektrike, Elektronike dhe Telekomunikacionin, Objekte Kulti Arkeologjike, Monumente Kulture, dhe Ushtarake. Sherbim Ekspertize ne Vleresim te Pasurive te Paluajteshme. Sherbim Ekspertize ne Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis dhe Auditim Mjedisor. Sherbim Ekspertize neMbrojtjen Kunder Zjarrit dhe Shpetimin. Sherbime Ekspertize dhe Profesionale lidhur me burimet energjetike. Sherbim Ekspertize ne Restaurimin e Objekteve Monument Kulture. Sherbim Ekspertize ne Veprimtari Arkeologjike. Sherbim konsulence per negocimin e shitblerjes se objekteve te luajtshme dhe te paluajteshme. Marketing, Distribucion, Shitje, Blerje, Import-Eksport te te gjitha produkteve pa kufizim. Prodhimin e Energjise Elektrike dhe Veprimtarine e Tregtimit te Energjise Elektrike brenda dhe jashte vendit.
Emërtime të tjera Tregtare: INVICTUS
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 11/10/2011
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 660 000,00
Numri i pjesëve: 10
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femër
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: IV.4.C - Shërbime ekspertize dhe/ose profesionale lidhur me burimet energjetike
I.2.A - Shërbime ekspertize
III.2.A - Veprimtaritë e ekspertizës lidhur me ndikimin në mjedis
III.7.B - Shpues profesionist për ujë
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Njësia Bashkiake Nr.9, Rruga Don Bosko, Pallati ''Aurora Konstruksion'', Seksioni 4, Kati 3, Ap.1

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 24.05.2021
Akti i themelimit
Vendim i ortakeve per zvogelimin e kapitalit 23.05.2019
Vendim i ortakeve per zmadhimin e kapitalit 29.05.2017
Kontrate shitje kuotash 31.10.2012
Vendimi i ortakeve per zmadhimin e kapitalit 23.05.2018
Vendimi i asamblese se ortakeve per zmadhimin e kapitalit 18.05.2016
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 06.05.2023
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 26.02.2024
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 22 148 027,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 14 369 503,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 32 051 393,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 24 750 749,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 7 043 373,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 5 313 456,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 1 605 915,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 2 703 779,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -1 345 699,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 2 528 107,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -1 420 454,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:71 832 085,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:71 042 535,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:62 722 554,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:52 815 390,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:24 353 650,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:30 737 443,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:10 611 528,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:11 113 500,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 1 454 333,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 9 276 887,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 915 917,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Punuar Nga : A.Lala/ A.Baja / P. Nikolli