Skip to content

ENERGJIA EKOLOGJIKE Zotëruese e disa koncesioneve Më shumë Më shumë
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-03-28 11:09:23
JSON

NIPT: L12231011I
Administrator: Harallambe Gjoka
Objekti i Veprimtarisë: Studimin, ndërtimin dhe funksionimin e veprave energjetike bazuar në burimet e rinovueshme ose ofrimit të shërbimeve, në Shqipëri dhe jashtë saj, me synimin ekskluziv krijimin e burimeve financiare për veprën e Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë bazuar në parimet e ndershmërisë, transparencës dhe zbatimit të përpikte të legjislacionit në fuqi. Shoqëria mund që vete, nëpërmjet filialeve të saj ose ortakërisë apo të bashkëpunimeve të tjera me të tretë, të cilët marrin përsipër të respektojnë parimet e mësipërme që të zhvillojnë aktivitet në sektorët e mëposhtme: Burime energjie të rinovueshme, kultivim peshku, blegtori, bujqësi, pyllëzim, gurore, industri dhe përpunim, transporte, aktivitete informatike, financiare, dhe në përgjithësi çdo lloj aktiviteti ekonomik dhe social.
Emërtime të tjera Tregtare: ENERGJIA EKOLOGJIKE
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 13/10/2011
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 200 000,00
Numri i pjesëve: 200
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: KISHA ORTHODHOKSE AUTOQEFALE E SHQIPERISE, një person juridik, regjistruar me Vendimin e Gjykatës së Rrethit Gjyqesor Tiranë me Nr. 2498, datë 19.03.2009, me seli te rruga e Kavajës, nr. 151, Tiranë, përfaqësuar nga Kryehirësia e tij, Kryepiskopi i Tiranës, Durrësit dhe i gjithë Shqipërisë, Anastasios Yannoulatoos, shtatas grek, lindur më 4 nëntor 1929.(Sipas aktit të themelimit të shoqërisë tregtare “Energjia Ekologjike” sh.p.k, datë 13.10.2011)
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: I. Hidropower Elektrik, një shoqëri konçesionare me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 14.09.2009 dhe që funksionon sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K92115027K, me adresë në Tiranë, Rruga Reshit Çollaku, pallati i ri (ndërtuar nga ''Lani'' shpk), hyrja 1, kati 2, ap. 1, me administrator Enkelev Kurti. Energjia Ekologjike zotëron 34.66% të kapitalit të kësaj shoqërie (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 28.03.2022).

II. HEC LLENGE, një shoqëri konçesionare me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 24/09/2012 dhe që funksionon sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L22125012H, me adresë në Tiranë, Njesia Bashkiake nr.7, Rruga E Kavajes, nr.151, me administrator Harallambe Gjoka. Energjia Ekologjike zotëron 100% të kapitalit të kësaj shoqërie (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 28.03.2022).

III. EKO VEPRA, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 08/11/2011 dhe që funksionon sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L12314010K, me adresë në Tiranë, Njesia Bashkiake nr.7, Rruga e Kavajes, Nr.151, me administrator Harallambe Gjoka. Energjia Ekologjike zotëron 100% të kapitalit të kësaj shoqërie (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 28.03.2022).
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Shënime: Subjekti nuk ka regjistruar te dhena ne Regjistrin e Pronareve Perfitues
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Njësia Bashkiake nr.7, Rruga e Kavajës, Nr.151

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik I regjistrit tregtar 28.03.2022
Akti i themelimit (2011)
Te dhenat e subjektit Energjia Ekologjike ne Regjistrin e Pronareve Perfitues, date 28.03.2022
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare (2013)
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve (2015)
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve (2017)
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 338 089,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: -1 420 314,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: -6 373 131,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -103 705,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 96 903,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -760 914,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -294 197,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -458 276,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:98 104,00
Punuar Nga : A.Lala