Skip to content

Balkansca Finman
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-12-23 08:37:02
JSON

NIPT: L12428002A
Administrator: Gani Haxhia
Objekti i Veprimtarisë: Ne fushen e hidrokarbureve, blerje, ndertim, shitje, shkembim, qira, menaxhimin dhe mirembajtjen e sendeve te paluajtshme civile, industriale dhe turistike, aktivitet ne fushen e keshillimit imobiliar, me perjashtim te aktivitetit te mbrojtur.
Emërtime të tjera Tregtare: Balkansca Finman
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 20/12/2011
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 675 500,00
Numri i pjesëve: 100
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: FINMAN, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 24.11.2016 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar L62405030K, me adresë në Tiranë, Sheshi Italia, Arena Center, Seksioni D, Kati 5, me administrator Idajet Ismailaj (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 23.12.2021)
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Ç’regjistruar
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: Me date 02.05.2012, me vendim te ortakut te vetem, u miratua prishja e shoqerise dhe kalimi i saj ne likujdim e siper. U emerua si likuidator Z. Gazmor Dervishi.

Me date 20.08.2012, me vendim te asamblese se pergjithshme, u miratua akti i likujdimit dhe u hoq mandati i likuidatorit. Statusi i shoqerise u be “C’regjistruar”.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Bulevardi Deshmoret e Kombit, Twin Towers, Kulla 2, Kati 3, 1000

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 23.12.2021
Akti i themelimit
Vendimi i ortakut te vetem per prishjen e shoqerise date 02.05.2012
Vendimi i asamblese per miratimin e likuidimit te shoqerise date 20.08.2012
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : A.Lala