Skip to content

ONI TRADE (Ish DIGITAL SIGNAGE ADVERTISING)
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-09-08 08:40:56
JSON

NIPT: L21410012I
Administrator: Alketa Hajdari
Objekti i Veprimtarisë: Konceptim, dizenjim, brandim, prodhim dhe shitje te produkteve te fushes se promocionit, reklames dhe grafikes. Botime, publikime dhe tregtimin e librave, revistave, broshurave ne formatin leter dhe ate elektronik. Tregeti me shumice dhe pakice, dhenie me qera, me leasing, Import Eksport. prodhim, e te gjitha produkteve te fushave: IT-se dhe telekomunikacionit, sisteme te integruara. sisteme te sigurise dhe alarmit, sisteme audio dhe ndricim profesional, sisteme audio/video konferencash dhe perkthimi, sisteme te rradhes, kancelerike dhe tonera, mobilje dhe pajisje per zyra, elektrike dhe energjetike, hidraulike dhe mekanike, materiale dhe Pajisje elektromjekesore, sisteme te energjise diellore, sisteme te kondicionimit dhe ngohje ftohje e ajrit, ashensore, kaldaja, gjeneratore, elektroshtepiake, hidrosanitare, produkte te pastrimit, pjese te kembimit te makinave, materiale te ndertimit, si dhe te artikujve te tjere te ndryshem. Sherbime konsulence, suporti, implementing, trajnimi dhe edukimi ne te gjitha fushat e mesiperme. Konceptim, projektim, modelim, prodhim, implementing shitje apo dhenie me qera, te softwareve, websiteve, aplikacioneve, platformave ERP dhe CRM etj , si edhe sherbime te adoptimit dhe pershtatjes se tyre. Sherbimeve te internetit si webhosting, domain, email, data transmitting WAN, LAN, FO,VOIP, IPTV. Sherbime ne fushen e turizmit dhe udhetimeve, "Incoming & Outgoing Tour Operator". Projektim, ndertim, rikonstruksion, mirembajtje, mbikqyrje, kolaudim, te veprave civile dhe industriale. Transport i mallrave dhe pajisjeve per te trete dhe per llogari te kompanise brenda dhe jashte vendit. Shoqeria do te kryeje te gjitha aktivitetet e mesiperme, si edhe cdo aktivitet tjeter tregtar qe nuk eshte i ndaluar nga legjislacioni shqiptar ne fuqi.
Emërtime të tjera Tregtare: DIGITAL SIGNAGE ADVERTISING (D S A)
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 06/02/2012
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 5 316 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femër
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Me date 30.12.2015, me vendim te ortakeve, u pezullua aktiviteti i perkohshem i shoqerise duke filluar nga data 01.01.2015, per nje afat te pacaktuar. Statusi ndryshoi nga “Aktiv” ne “Pezulluar”.

II. Me date 24.06.2019, me vendim te ortakeve, u aktivizua veprimtaria e shoqerise. Statusi u kthye perseri ne “Aktiv”.

III. Me date 02.09.2020, me ane te urdhrit Nr.9336 Prot., Nr.170-20 Regj, protokolluar nga QKB, me Nr. 7898 Prot., datë 04.09.2020, lëshuar nga Shoqëria "Shërbimi Permbarimor Astrea”, u urdherua vendosja e sekuestros konservative në aktivet e shoqërisë, “ONI TRADE” SHPK, me NUIS(NIPT) – L21410012I, deri në një urdhër të dytë.

IV. Me date 10.09.2020, me ane te Urdhrit Nr.170-20 Prot, Nr. 9377 Regj, leshuar nga Sherbimi Permbarimor “ASTREA”, u urdherua heqja e mases se sekuestros konservative mbi aktivet e subjektit ONI TRADE SHPK, pajisur NUIS (NIPT)- L21410012I te vendosur me shkresen Nr.9336 Prot., datë 02.09.2020.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Sheshi Karl Topia, Pallati Nr.127, Kulla nr.1, shkalla nr.3, apartamenti nr.8

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 08.09.2021
Akti i themelimit
Kontrate transferim (dhurim) kuotash
Kontrate shitje kuotash date 02.07.2019
Vendim per pezullimin e aktivitetit te shoqerise date 31.12.2015
Vendimi per aktivizimin e shoqerise date 24.06.2019
Vendimi per rritjen e kapitalit te shoqerise 26.01.2015
Dokumenta Financiare: Pasqyrat finaniare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2019
Pasqyrat financiare 2020
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022Transaksione Thesari 2019-2022
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 3 219 585,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 1 690 985,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -103 161,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -959 238,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -1 608 467,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -1 644 583,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -984 016,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:21 485 805,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:9 453 916,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:1 465 496,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 2 851 507,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 759 718,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 1 051 950,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2019
2020

Punuar Nga : A.Lala