Skip to content

"DOKSANI - G"
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-06-11 09:08:44
JSON

NIPT: L21809501H
Administrator: Fatmir Doksani
Objekti i Veprimtarisë: Ndërtim, montim, restaurim objektesh, punime dheu, murature, betoni, betonarmaje, asfalti, punime shembje, ndërtime civile, industriale, bujqësore, detare, turistike etj, punime në rrugë, ura, hekurudha, punime strukturore speciale, punime mirëmbajtje, punime të inxhinierisë së mjedisit, diga, punime nëntokësore e vepra arti etj, ujësjellësa, kanalizime, gazsjellësa, vepra kullimi e vaditje, prodhim e tregtim të materialeve të ndryshme të ndërtimit, import, eksport të artikujve industrialë, ushqimorë, makineri, pajisje, materiale të ndërtimit, pastrim, grumbullim, transport e përpunim të mbetjeve urbane, pastrim të ujrave lumore, liqenore e detare, mbrojtje, mirëmbajtje pyjesh e pastrim kullotash, punime rifiniture, veshje fasadash, lyerje, konstruksione metalike e druri, impiante elektrike, telekomunikacioni, teknologjike, punime në kabina elektrike, nënstacione, punime të sinjalistikës rrugore, ndriçuese e jo ndriçuese, montim strukturash mekanike, bar-restorant, barkafe, lojra argëtimi, transport kombëtar e ndërkombëtar në mënyrë tokësore ose detare edhe për të tretë, agjensi shitje biletash, agjensi turistike “TOUR OPERATOR”, agjensi shitje dhe blerje pasuri të patundshme etj. Rikonstruksione banesash. Mirëmbajtje e pastrim godinash civile, tregtare, shëndetësore, turistike. Mirëmbajtje e sipërfaqeve të gjelbëruara. Veshje fasada. Prodhim dhe tregtim i duraluminit për dyer, dritare, vetrata, grila e aksesorë të tjerë. Punime në varrezat publike dhe ato të dëshmorëve. Punime hidraulike. Punime elektrike. Tregtim me shumicë dhe pakicë i elektroshtëpiakeve. Përpunim i lëndës drusore. Transport mallrash dhe pasagjerësh. Tregtim të rërës bituminoze. Tregtim asfaltobetoni dhe produkteve asfaltime. Tregtim vajra motorike për makineri dhe mjete transporti. Tregtim pjesë këmbimi për makineri dhe mjete transporti. Tregtim, import, eksport mjete transporti. Tregtim bojra. Tragtim materiale hidraulike dhe pajisje hidrosanitare. Tregtim materiale elektrike dhe elektronike. Tregtim vegla pune. Projektim, tregtim, dhe instalimete pajisjeve per sisteme ngrohje-ftohje, chiller dhe fan-coil, riparim dhe montim kaldajash, riparim dhe montim kondicioneresh. Instalim panele diellore, sisteme fotovoltaike.
Emërtime të tjera Tregtare: "DOKSANI - G"
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 07.06.2012
Rrethi: Durrës
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Durrës, SHIJAK Lagjja Popullore

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 11.06.2021
Akti i themelimit
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyrat financiare 2019
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 4 873 065,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 1 541 132,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 1 823 159,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 3 382 383,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 6 408 880,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 3 658 682,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 1 191 797,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 19 736,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:31 164 101,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:20 627 426,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:24 659 790,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:29 821 770,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:35 942 925,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 22 851 846,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 26 815 699,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 6 762 057,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019

Punuar Nga : A.Lala