Skip to content

CABLE ALBANIA CËRRIK
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-11-26 10:10:57
JSON

NIPT: L22623203C
Administrator: Sokol Mane
Objekti i Veprimtarisë: Ofrim i programeve radiotelevizive kabell. Ofrim i rrjeteve te komunikimeve elektronike fikse ose te levizshme dhe faciliteteve shoqeruese. Ndertim, posedim, dhenie me qera dhe shfrytezim i rrjeteve te komunikimeve publike fikse dhe te levizshme dhe faciliteteve shoqeruese. Ofrim i sherbimeve te komunikimeve publike duke siguruar akses te nje operator i rrjetit te komunikimeve publike. Ofrim i sherbimeve elektronike universale etj
Emërtime të tjera Tregtare: CABLE ALBANIA CËRRIK
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 21/02/2012
Rrethi: Cerrik
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: CABLE GROUP, shoqëri me përgjegjësi te kufizuar e se drejtës shqiptare, me NIPT K91423001S dhe me seli qendrore Rruga”Donika Kastrioti”, nr.4, Tirane. (Sipas Statutit te Shoqerise)

Sipas te dhënave te QKB deri me date 04.08.2022, Subjekti Juridik CABLE ALBANIA CËRRIK shpk nuk ka regjistruar të dhëna në regjistrin e pronarëve përfitues RPP.
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Pezulluar
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I.Sipas Vendimit te Asamblese se Pergjithshme date 01.05.2012, eshte ndryshuar statusi i shoqerise nga aktiv ne te pezulluar.

II.Me date 24.10.2014, eshte depozituar Urdheri Nr.145-14 Regj., Nr.25311, Prot.,”Per venien e sekuestrose Konservative”, leshuar nga shoqeria “Sherbimi Permbarimor ZIG”, drejtuar QKB ku eshte urdheruar vendosja e mases se sekuestros konservative ne kuotat qe shoqeria “Cable Group”shpk, me NIPT K91423001S, zoteron ne shoqerine “Cable Albania Cerrik”shpk, me NIPT L22623203C.Aktivet dhe kuotat e mesiperme do te qendrojen e te sekuestruara deri ne nje urdherese te dyte.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Elbasan, Cerrik, Rruga e Poliklinikes, godine nje kateshe, Cërrik

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 04.08.2022
Statuti i Shoqerise
Te dhenat e QKB per Regjistrin e Pronarit Perfitues deri me date 04.08.2022
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : L.Kanani