Skip to content

CABLE ALBANIA LIBRAZHD
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-11-26 10:16:35
JSON

NIPT: L27701601F
Administrator: Sokol Mane
Objekti i Veprimtarisë: Ofrim i programeve radiotelevizive kabell. Ofrim i rrjeteve te komunikimeve elektronike fikse ose te levizshme dhe faciliteteve shoqeruese. Ndertim, posedim, dhenie me qera dhe shfrytezim i rrjeteve te komunikimeve publike fikse dhe te levizshme dhe faciliteteve shoqeruese. Ofrim i sherbimeve te komunikimeve publike duke siguruar akses te nje operator i rrjetit te komunikimeve publike. Ofrim i sherbimeve elektronike universale etj
Emërtime të tjera Tregtare: CABLE ALBANIA LIBRAZHD
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 21/02/2012
Rrethi: Librazhd
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: CABLE GROUP, shoqëri me përgjegjësi te kufizuar e se drejtës shqiptare, me NIPT K91423001S dhe me seli qendrore Rruga”Donika Kastrioti”, nr.4, Tirane. (Sipas Statutit te Shoqerise)

Sipas te dhënave te QKB deri me date 04.08.2022, Subjekti Juridik CABLE ALBANIA LIBRAZHD shpk nuk ka regjistruar të dhëna në regjistrin e pronarëve përfitues RPP.
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Shoqëri në Likuidim e Sipër
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I.Sipas Vendimit te Asamblese se Pergjithshme date 01.05.2012, eshte ndryshuar statusi i shoqerise nga aktiv ne te pezulluar.

II. Sipas Vendimit te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane, date 03.02.2014, eshte ndryshuar statusi i shoqerise nga i pezulluar ne Shoqeri ne Likuidim e Siper.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Elbasan, Librazhd, Prapa stadiumit Librazhd

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 04.08.2022
Statuti i Shoqerise
Te dhenat e QKB per Regjistrin e Pronarit Perfitues deri me date 04.08.2022
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : L.Kanani