Skip to content

FLETI ENERGY INVEST Zotëruese e një koncesioni Më shumë
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-05-17 13:37:59
JSON

NIPT: L31303001C
Administrator: Artan Bokçiu
Objekti i Veprimtarisë: Investimi, ndërtimi dhe shfrytëzimi i veprave të ndryshme të prodhimit të energjisë. Pjesëmarrje në investimet industriale dhe tregtare, si dhe në aktivitete të ndryshme financiare, tregtare industriale dhe qeveritare. Blerja , shitja, marrja/dhënia me qira e pasurive të paluajtshme. Marrja dhe/ose dhënia e huave si dhe vendosja e hipotekave, pengjeve, barrëve siguruese për të siguruar huate e Shoqërisë ose palëve të treta. Përfaqësimin e shoqërive të ndryshme, shqiptare apo të huaja, që kane objekt të njëjte apo të përafërt me atë të kësaj shoqërie. konsulencë tregtare e marketingu në fushën e industrisë, tregtisë, investimeve dhe të programeve për zhvillim. Çdo aktivitet tjetër të lejuar nga legjislacioni shqiptar.
Emërtime të tjera Tregtare: FLETI ENERGY INVEST
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 18/12/2012
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 1 500 000,00
Numri i pjesëve: 1 500
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: ARIFAJ është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 03.02.1997 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT J76418907K, me adresë në Tiranë, Rruga Hamit Shijaku, Pallati 41, me administrator Artan Bokçiu. Ortake e vetme eshte Rezarta Bokçiu.(Sipas të dhënave të QKB deri më datë 17.05.2022)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, terhequr nga QKB date 17.05.2022, Subjekti Juridik nuk ka regjistruar të dhëna në regjistrin e pronarëve përfitues RPP.
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: SARAKRAFT është një shoqëri koncesionare me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 04.05.2012 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L21708041U, me adresë në Tiranë, Njësia bashkiake nr 9, rruga Urani Pano, pallati 5, hyrja 16, ap 10, kati 6, kodi postar 1016, me administrator Shaqir Bela. Ortaket shoqerise jane ARIFAJ (88%) dhe FLETI ENERGY INVEST (12%). (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 17.05.2022)
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Pezulluar
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: Me date 20.06.2018, sipas vendimit te ortakut, ka ndodhur ndryshimi i statusit nga "Aktiv" ne "Pezulluar".

Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
TIRANE Rruga Hamit Shijaku, Pallati 41

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 17.05.2022
Akt themelimi i Shoqerise
Kontrate e Shitjes se Kuotave date 07.03.2018
EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TË PRONARIT PËRFITUES, terhequr 17.05.2022
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2012-2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015-2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -127 694,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -114 888,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -176 679,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -464 546,00
Punuar Nga : A.Baja