Skip to content

IN Events (ish "MUSIC TELEVISION ALBANIA")
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-09-20 06:48:01
JSON

NIPT: L31716002S
Administrator: Fatbardha Shtrepi (Likuiduese)
Objekti i Veprimtarisë: Aktiviteti ne fushen e transmetimeve radio-televizive. Prodhimi, transmetimi dhe ritransmetimi i programeve dhe prodhimeve te ndryshme audio-vizuale. Prodhimin, procesin teknik, riprodhimin importin-eksportin, tregtimin dhe shfrytezimin tregtar te filmave artistike te filmave televizive serialeve dhe proprameve eti. Shfrvtezimin me cdo miet te produkteve te mesiperme audiovizive a DO te produkteve informative te prodhuara apo te importuara nga shogeria. Orpanizimin dhe shfrytezimin e konpreseve te cdo lloji, ekspoziteve tregtare apo natyrave te tjera, koncerteve apo te cdo evenimenti muzikor apo kulturor, shfaqje teatrale, etj.
Emërtime të tjera Tregtare: IN Events
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 14/05/2013
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: INTER MEDIA GROUP (ish MEDIA GROUP IN), shoqeri me pergjegjesi te kufizuar me NIPT L61429018R, e themeluar me 17/02/2016 ne Tirane, Farke, Lunder, Rruga e Rezevat e Shtetit, Lunder 1, Zona Kadastrale 2529, Pasuria Nr. 590/1/14 me administrator dhe ortak te vetem Theodhoro Çami. Sipas te dhenave te QKB deri me date 05.08.2022

Subjekti Juridik nuk ka regjistruar të dhëna në regjistrin e pronarëve përfitues RPP
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femër
Statusi: Ç’regjistruar
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Me date 03.09.2019, me vendim te ortakut te vetem, u vendos : Fillimi i Procedures së Likuidimit. Statusi i Shoqerise kalon nga "Aktiv" ne "Shoqeri ne Likuidim e Siper"

II. Me date 21.02.2020, me vendim te ortakut te vetem, u vendos : Cregjistrim i Shoqerise. Statusi i Shoqerise kalon nga "Shoqeri ne Likuidim e Siper" ne "Cregjistruar"

Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Kashar, Rruga Dhaskal Tod'hri, Fshati Katund i Ri

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 05.08.2022
Akt themelimi i Shoqerise
Ekstrakti Historik i Regjistrit te Pronare Perfitues, terhequr date 05.08.2022
Kontrate Shitje Kuotash date 04.03.2016
Vendim i Ortakut te Vetem, Likuidim Shoqerie date 03.09.2019
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -2 686 395,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -2 701 858,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -14 690 815,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -7 758 633,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:10 937,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:9 616,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2016
2017

Punuar Nga : A.Baja