Skip to content

MAR ENERGY Zotëruese e disa koncesioneve Më shumë Më shumë
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-04-20 14:58:11
JSON

NIPT: L31804006Q
Administrator: Arjan Xhihani
Objekti i Veprimtarisë: Ndërtimin nga e para e veprave hidro-energjetike dhe shfrytëzimin e tyre me Koncesion, rehabilitim dhe konstruksion të hidrocentraleve dhe veprave të tjera energjetike, ndërtimin e rrjetit të transmetimit të energjisë, prodhim të energjisë elektrike nëpërmjet shfrytëzimit të burimeve të rinovueshme si uji, era, energjia diellore, prodhim dhe shitje të energjisë elektrike tek shteti ose konsumatorët, shfrytëzimin e rrjetit elektrik shpërndarës të energjisë, punime elektrike, import-eksport i turbinave hidroenergjetike dhe i pajisjeve elektro-mekanike të hidrocentraleve, import-eksport i materialeve elektrike.
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 03/06/2013
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Itali, Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 30 000 000,00
Numri i pjesëve: 100
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: I. REKA ENERGY, një shoqëri koncesionare me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 14/02/2012 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L27705201B, me adresë në Tirane, Njesia Bashkiake Nr. 2, Rruga George W Bush, Ndertesa Kasmi Nr. 3, perballe Parlamentit, Kati i trete, Nr. 12, me administrator Arjan Xhihani. MAR ENERGY zoteron 74% te kapitalit te kesaj shoqerie (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 20.04.2022)

II. GUR SHPAT ENERGY, një shoqëri koncesionare me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 23/02/2009 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi biznesi në regjistrin tregtar NIPT K91425017O, me adresë në Tirane, Njesia Bashkiake Nr. 2, Rruga George W Bush, Perballe Parlamentit, Ndertesa Kasmi, Kati 3, me administrator Arjan Xhihani. Ortaket e shoqerise jane: MAR ENERGY (51%) dhe "ARJANA-C" SHPK (49%) (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 20.04.2022)
Lloji i pronësisë: Mikse (Shqiptare&E huaj)
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
TIRANE Njesia Bashkiake Nr. 2, Rruga George W Bush, Perballe Parlamentit, Ndertesa Kasmi, Kati 3

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 20.04.2022
Akti i themelimit
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Informacione Financiare
Punuar Nga : A.Lala