Skip to content

PROGEEN
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-08-11 07:40:21
JSON

NIPT: L32113001C
Administrator: Genc Kuçuku
Objekti i Veprimtarisë: Importi, eksporti, tregtia me shumicë dhe pakicë e mallrave, sipërmarrja dhe shërbimi në fusha të ndryshme, kryerja e veprimtarive dhe/ose pjesmarrja në çdo veprim ose aktivitet në perputhje me ligjet, në fushën e ndërtimit dhe çdo veprimtari në lidhje me të si dhe çdo aktivitet ekonomik qëdo të konsiderohet i nevojshëm dhe i dobishëm në mënyrë që të përmbushet qëllimi i veprimtarisë dhe që nuk bie në kundërshtim me legjislacionin shqiptar.Në përputhje me legjislacionin shqiptar, në menyre që të arrihet qëllimi i sipërpërmendur, shoqëria mund:Të kryeje çdo transaksion në lidhje me pasurinë e luajtshme dhe të paluajtshme si dhe çdo aktivitet tregtar, financiare, dhënie-marrje me qira, të vendos pengje dhe barrë hipotekore, aktivitete keto të konsideruara të dobishme apo të nevojshme për të arritur qëllimet e shoqerisë dhe që nuk tejkalojne në mase aktivitetet kryesore, të cituara më sipër.Shërbim ekspertize në fushën e Sigurisë Kombëtare, Rendit Publik dhe Mbrojtjes Civile. Grumbullim, transportim dhe ruajtje/magazinim i mbetjeve urbane, ambalazheve, inerte, dherave dhe llumrave të ujrave të zeza, menaxhimi i integruar i mbetjeve jo të rrezikshme.
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 10/09/2013
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 200 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: SH.A. DAJTI, shoqëri aksionere e se drejtës shqiptare, me NIPT J72321006V e themeluar me 28/05/1995 me seli qendrore ne Tirane, Rruga 5 Maji, ish-Uzina Dajti dhe administratore Aferdita Gjoka. Shoqeria PROGEEN zoteron 8,47% te aksioneve. Sipas te dhenave te QKB deri me date 02.05.2023
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: 1. Tirane, Kamion me targë AB419HV

2. Tirane, Mjet transporti me targe AA 436 SL

3. Tirane, Mjet Transporti me targe AA 854 RC

4. Tirane, Kamion shperndares me targe AB 608 DF

5. Tirane, "Mjet per transport njerezish dhe mallrash", me targe AB823GR

6. Tirane, "Mjet per transport njerezish dhe mallrash", me targe AB941GR
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
I.2.A - Shërbime ekspertize
XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
III.2.A - Veprimtaritë e ekspertizës lidhur me ndikimin në mjedis
III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rruga "Shyqyri Bërxolli", Pallati Intecosat

Adresa:
1. Tirane, Rr."Qemal Stafa"("Xhanfize Keko"), shesh ndertimi me leje nr. P- 10977/6, date 03.01.2021

2. Tirane, Rr."5 Maji", Nj. Strukturore TR/312, Njesia Admoinistrative Nr .8, shesh ndertimi me leje nr.P-23101/6, date 09.04.2021

3. Durres, Spitalle, Shesh Ndertimi, Zona Kadastrale 8517, Numer pasurie 147/24-1, Njesia Administrative nr.6,

4.Tirane, Kamez, Laknas, Shesh Ndërtimi, Zona Kadastrale 8320, Rruga “Bashkim Shkurti"

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 05.08.2022
Statuti i Shoqërisë
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 02.05.2023
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 11.08.2023
Vendim i Asamblese se Pergjithshme per rritjen e kapitalit date 31.05.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2022
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 131 532 026,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 135 485 271,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 33 438 104,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 26 384 496,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 19 232 305,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -12 839 117,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -4 701 828,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 11 677 933,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -21 710 666,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -320 500,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:1 457 950 956,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:1 296 475 019,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:362 797 040,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:280 848 386,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:832 021 548,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:309 351 293,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:73 690 359,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:178 115 504,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 1 265 240,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Punuar Nga : A.Lala/A.Baja/L.Kanani