Skip to content

FLADY PETROLEUM
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-08-06 08:11:27
JSON

NIPT: L32622601G
Administrator: Kristjan Angjellari
Objekti i Veprimtarisë: Tregtim me pakice te benzines, naftes, gazit, lubrifikanteve dhe te gjithe produkteve dhe nenprodukteve te tyre. Servis automjetesh dhe tregtim i pjeseve te automjeteve. Veprimtari sipermarrje industriale, transport mallrash dhe individesh; agjensi informacioni, turistike, konsulence tregtare e sherbime te ngjashme me to. Sherbime hotelerie, restoranti, kafe bar, minimarket. Ne fushen e ndertimit, transportit, tregtimit shumice pakice import eksport mallra, agjensi, autoshkolle. Shitje automjetesh. Transport i udhetareve brenda dhe jashte vendit. Transport kombetar dhe nderkombetar mallrash per te trete e me qera.
Emërtime të tjera Tregtare: FLADY PETROLEUM
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 22/02/2013
Rrethi: Gjirokastër
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: Gjirokaster, RTM Wackenhut, model AT16LZAA me targe ACR 189
Gjirokaster, Motor MZ model ETZ 250 me targe GJ 054 A
Gjirokaster, Motor HONDA model HORNET me targe AC 586
Gjirokaster, Kamion SCANIA meodel RM4X2BLKW me targe GJ 9123 A
Gjirokaster, Autoveture TOYOTA, model YARIS me targe AA 608 DU
Gjirokaster, Autoveture Mercedes BENZ model 123 me targe GJ 1356 B
Gjirokaster, Autobot Mitsubishi, model L-200, me targe AA 217 ME
Gjirokaster, Autoveture, MERCEDES BENZ model 202 me targe AA 559 RM
Gjirokaster, Autobuz KASSBOHRER model SETRA S214 HD me targe AA 671 MV
Gjirokaster, Autobot SCANIA me targe AA 657 PB
Gjirokaster, Autobuz Merdeces Benz, model 413 CDI me targe AA 659 MG
Gjirokaster, Mercedes Benz me targe GJ 8775 A
Gjirokaster, Mercedes Benz me targe GJ 1245 B
Gjirokaster, Autoveture Volkswagen, model Jeeta me targe AA 757 NC
Gjirokaster, Motor MZ model 250 me targe GJ 032 A
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
VII.3.B.1 - Autoriparimi i mjeteve rrugore me motor dhe rimorkiove
VII.2 - Transport rrugor ndërkombëtar mallrash për të tretë e me qira
VII.3.B.3 - Tregtimi i pjesëve të këmbimit të mjeteve rrugore me motor dhe/ose të rimorkiove
VII.3.A - Autoshkollë
VII.3.A.2 - Autoshkollë për dhënien e çertifikatës së aftësisë profesionale
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Gjirokastër Zona Industriale, rruga "Zinxhira", zona kadastrale 8543, nr. pasurie 8/25, godina 1-katëshe

Adresa:
Gjirokaster, Zona Industriale, rruga Gjirokaster-Kakavie, karburanti perballe Varrezave te Qytettit, zona kadatsrale 8543, nr. pasurie 18/53

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 06.08.2021
Akti i themelimit
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: -148 845,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 1 142 092,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: -933 024,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 871 346,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -500 489,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 1 699 289,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 955 191,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 2 105 394,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:51 605 322,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:60 172 358,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:56 692 504,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:78 048 795,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:64 506 365,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:77 818 871,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 68 559 425,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 58 315 618,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Punuar Nga : A.Lala