Skip to content

KKG PROJECT
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-05-08 13:50:42
JSON

NIPT: L41915003F
Administrator: Ermira Pepaj, Ardit Kane
Objekti i Veprimtarisë: Projektime-studime urbanistike, arkitektonike dhe inxhinierike për ndërtime civile, industriale, turistike, bujqësore, etj. Studime ambjentale dhe vlerësim të ndikimit në mjedis. Projektime hodrogjeologjike, hidromekanike dhe gjeologjike. Projektime elektrike dhe mekanike. Mbikqyrje dhe kolaudim i punimeve të ndërtimit. Inspektimin e impianteve elektrike civile, impianteve elektrike industriale, impianteve elektrike në ambjent me rrezik zjarri, impiantve të tokëzimit, impianteve të mbrojtës nga shkarkimet atmosferike, kabinave elektrike 20kv; 16kv; 10kv; 6kv dhe që janë të tipeve shtyllore, parafabrikuara (box) dhe murature, linjave elektrike ajrore duke përfshirë tensionet 400kv; 220kv; 110kv; 35kv; 20kv; 16kv 10kv; 6kv; 0,4kv, linjave elektrike kabllore, çentraleve për prodhimin e energjisë elektrike duke përfshirë të gjitha godinat e hidroçentraleve dhe termoçentraleve elektrike, impianteve të prodhimit të energjisë nga burimet e rinovueshme, nënstacioneve dhe dispozitiveve diferenciale.
Emërtime të tjera Tregtare: KKG PROJECT
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 27/06/2014
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 2
Femër/Mashkull: Femër; Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rruga "Sami Frasheri", Ndertesa Nr 19, Hyrja 8, Kati 9, Njesia Bashkiake Nr 5, Kodi Postar 1019

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 20.10.2021
Kontrate shitje kuotash 07.10.2016
Kontrate shit-blerje e kuotave te kapitalit 05.06.2017
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 08.05.2023
Kontrate Dhurimi Kuotash date 26.04.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare (2017)
Pasqyrat financiare (2016)
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyrat financiare 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 1 509 372,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 988 340,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 462 634,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 20 976 410,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 42 970 639,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 5 739 584,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 11 084 845,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:25 241 392,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:12 618 632,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:10 565 845,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:105 007 621,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:123 989 579,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:12 969 299,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:18 733 706,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Punuar Nga : A.Lala/ A.Baja