Skip to content

IDROENERGIA ALBANIA
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-05-22 13:19:03
JSON

NIPT: L42125021I
Administrator: Francesca Maria Bona
Objekti i Veprimtarisë: Shoqeria do te kete objekt veprimtarie: Prodhim dhe shitje te energjise elektrike. Studim, projektim dhe realizim te impianteve per prodhimin e energjise elektrike. Menaxhim mirmbajtje dhe riparim te impianteve. Menaxhim, administrim, konsulence per shoqerite. Blerje, ndertim, ristrukturim, menaxhim, administrim shitje dhe dhenie me qira te ndertesave dhe te te drejtave reale ne Shqiperi dhe jashte shtetit. Shoqeria, me qellim investimin e kapitaleve te saj, mund te kete interesa dhe te marre pjese ne shoqeri te tjera qe kane objekte veprimtarie te cfaredo lloj natyre, te ngjashme, apo qe lidhen me aktivitetin e saj; ajo mund te jape gjithashtu garanci te pergjithshme, apo edhe reale per pale te treta. Te gjitha aktivitetet e mesiperme duhet te kryhen brenda limiteve ose ne perputhje me normat qe rregullojne aktivitetin. Te gjitha aktivitetet e mesiperme duhet te kryhen brenda limiteve ose ne perputhje me normat qe rregullojne aktivitetin.
Emërtime të tjera Tregtare: IDROENERGIA ALBANIA
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 22/09/2014
Rrethi: Diber
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Itali
Kapitali Themeltar(Lekë): 3 000 000,00
Numri i pjesëve: 1
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: IDROP, shoqëri me përgjegjësi te kufizuar e se drejtës shqiptare, regjistruar me date 23.12.2014, me NIPT L42424010U, me seli qendrore ne Diber, Rukaj, BRUC Rruga Prell Energy, Godine 2 kateshe, Lagjja Neziraj dhe me përfaqësues ligjore Fabio Scuero.(Sipas Ekstraktit historik te shoqerise date 22.05.2024)
Lloji i pronësisë: E Huaj
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femer
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Diber, Rukaj, BRUC Rruga Prell Energy, Godine 2 kateshe, Lagjja Neziraj

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 22.05.2024
Statuti i Shoqerise
Ekstrakti Historik i Regjistrit te Pronarit Perfitues date 22.05.2024
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare 2014
Pasqyrat Financiare 2015
Pasqyrat Financiare 2016
Pasqyrat Financiare 2017
Pasqyrat Financiare 2018
Pasqyrat Financiare 2019
Pasqyrat Financiare 2020
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2021
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2022
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 9 717 493,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 9 233 161,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 22 618 551,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -22 577 173,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -43 591 112,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 29 084 182,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -678 484,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:9 998 240,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:9 680 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:23 772 340,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:4 229 608,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:25 664 250,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:104 132 931,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2015
2016
2017
2020
2021
2022

Punuar Nga : L.Kanani