Skip to content

MET-ENGENEERING Zotëruese e një koncesioni Më shumë
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-04-04 09:13:39
JSON

NIPT: L52025007R
Administrator: Gazmend Metohu
Objekti i Veprimtarisë: Veprimtari ne fushen e ndertimit te pergjithshem.Veprimtari ne fushen e projektimit dhe zbatimit .Veprimtari ne fushen e ujesjelles -kanalizime.Veprimtari ne fushen e prodhimit te veprave te artit, skulptura, piktura skica, grafike, mozaike .Veprimtari ne fushen e tregtimit te materialeve te ndertimit si dhe te veprave te artit brenda dhe jashte territorrit te Republikes se Shqiperise .Veprimtari ne fushen e prodhimit te drurit, prodhim mobilje, prodhimit te hekurit, prodhime plastike, prodhim dyer dritare dhe materiale te tjera .Import dhe eksport i lendeve te para dhe i mallrave industrial. Ne fushen e vleresimit te pasurive te paluajteshme. Veprimtari ne fushen e arkeologjise (monitorim, vezhgim, sondazh, germim shpetimi).
Emërtime të tjera Tregtare: MET-ENGENEERING
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 18/08/2015
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 10 000,00
Numri i pjesëve: 1
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: Shoqëria Koncesionare Z.M.A, nje shoqeri koncesionare me pergjegjesi te kufizuar, e themeluar me date 29.05.2018 dhe qe funksionon sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi ne regjistrin tregtar NIPT L81729026T, me adrese ne Tirane, Rruga Unaza e Re, njësia II 04, nr. pasurie 440/142, ZK 2679, me administrator Endrit Bruci. MET-ENGENEERING zoteron 12.9% te kapitalit te kesaj shoqerie (Sipas te dhenave te QKB deri ne daten 09.03.2022)
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rruga Unaza e Re, Godine banimi dhe sherbimi, njesia II 04

Adresa:
Tirane, Farke, Lagjja Kodra e Diellit 2, objekt ndertimi, zona kadastrale 3292, nr pasurie 51/144

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 09.03.2022
Akti i themelimit
Kontrate per revokim dhurim kuote date 24.01.2018
Kontrate per dhurim kuotash date 15.12.2017
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 08.05.2023
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 04.04.2024
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenimet shpjeguese te PF 2019
Pasqyra financiare 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2022
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 9 400 245,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 4 074 206,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 13 302 926,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 6 344 109,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 8 970 056,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 4 738 549,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 1 681 920,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 2 725 125,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:162 857 746,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:100 994 326,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:154 825 721,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:119 317 022,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:149 384 515,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:17 992 943,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:246 198 181,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:27 757 144,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Punuar Nga : A.Lala/ A.Baja/L.Kanani