Skip to content

E - BUSINESS SOLUTIONS (ish "E-ticketing Systems")
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-07-10 13:53:04
JSON

NIPT: L61720027D
Administrator: Ana Murati
Objekti i Veprimtarisë: Dizenjim, zhvillim, zbatim, shitje apo dhenie me qera sistemesh per administrimin elektronik te biletave. Mirembajtje dhe ofrimi i asistences teknike per keto lloj sistemesh. Shitje biletash per aktivitete kulturore, sportive, turistike, transport urban e interurban etj, nga platforma te ndryshme. Promovim dhe menaxhim i eventeve te natyrave te ndryshme. Tregti, import-eksport me shumice e pakice te pjeseve elektronike te lidhura me sistemet e biletarise elektronike dhe portave te aksesit. Te kryeje cdo aktivitet aktivitet te ligjshem qe lidhet me sistemet e biletarise elektronike si dhe cdo aktivitet apo veprimtari tjeter te cilat mund te konsiderohen te dobishme, plotesuese ose te nevojshme per realizimin e qellimeve te shoqerise, me kusht qe keto veprime apo aktivitete te mos sjellin ndryshim themelor te objektit te veprimtarise se shoqerise. Veprimtari agjenti ne sigurime. Kryerja e aktivitetit te marketingut online, sherbime reklamimi dhe promovimi te produkteve te ndryshme.
Emërtime të tjera Tregtare: E - BUSINESS SOLUTIONS
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 16/05/2016
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 1 000 000,00
Numri i pjesëve: 1
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: "Arch Investor", shoqeri me pergjegjesi te kufizuar e se drejtes shqiptare, themeluar me 26/01/2009, me NIPT K91404015I, me seli qendrore ne Tirane, Njesia Bashkiake nr.5, Rruga Ismail Qemali, Nr.32/1, kati 3, 1019 dhe me administrator Niko Leka. Ortakët e shoqërisë janë Edmond Leka – 42.5%; Niko Leka – 42.5% dhe Varuzhan Piranjani - 15%. (Sipas te dhenave te QKB deri me date 10.07.2023)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 05.03.2021 terhequr nga QKB date 10.07.2023, Pronaret perfitues te subjektit “E - BUSINESS SOLUTIONS”, zoterues te 25% te kapitalit e me teper, janë:

Edmond Leka, shtetas shqiptar, i datelindjes 1963, pronar perfitues per 42.5% te kapitalit, pasi zotëron 42.5% të kapitalit të shoqërisë “Arch Ivestor”, dhe kjo e fundit zotëron 100% të kapitalit të shoqërisë “E - BUSINESS SOLUTIONS”. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 20.06.2016.

Niko Leka, shtetas shqiptar, i datelindjes 1961, pronar perfitues per 42.5% te kapitalit, pasi zotëron 42.5% të kapitalit të shoqërisë “Arch Ivestor”, dhe kjo e fundit zotëron 100% të kapitalit të shoqërisë “E - BUSINESS SOLUTIONS”. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 20.06.2016.
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femer
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane Njesia bashkiake nr 5, rruga Ismail Qemali, godina nr 32, kati 3

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 10.07.2023
Akt themelimi dhe Statuti i Shoqerise
Vendim i Ortakut të Vetëm, Zmadhim Kapitali datë 14.11.2019
Ekstrakt Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues date 10.07.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 4 153 722,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 5 162 171,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: -3 082 576,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: -3 096 304,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: -2 001 365,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 3 406 732,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -340 832,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:93 065 385,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:38 328 602,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:6 663 912,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:9 966 032,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:13 466 031,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:4 318 391,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:3 989 544,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Punuar Nga : P. Nikolli