Skip to content

TOK DIGITAL AGENCY ( ish "Tok.com")
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-05-26 07:44:59
JSON

NIPT: L62126009T
Administrator: Taulant Musabelliu
Objekti i Veprimtarisë: Dizajnimi dhe mirembajtja e web-faqeve, software-ve, shitje online, platformat e shitjeve online, marketingu online dhe studime te tregut. Ofrim sherbimesh keshillimore financiare, investimesh, komunikimi dhe zhvillimi dhe ne pergjithesi dhenia e sherbimeve keshilluese te te gjitha llojeve, natyrave dhe permbajtjeve per persona fizike dhe juridik ose/dhe organeve te pushtetit lokal ose/dhe shteti. Ortakeri, dhe/ose drejtim ndermarrjesh te tjera me ane te blerjes se aksioneve. Marrja persiper dhe kryerja e cdo biznesi reklamues, prodhimi i materialeve reklamuese dhe ofrimi i sherbimeve te marredhenieve per publikun, sponsorizimet, sherbime te komunikimit ne pergjithesi. Ofrim sherbim produksion foto, video, audio. Sherbim ATL ( Above the line ) qe perfaqeson reklamat dhe marredheniet me publikun, dhe BTL (Below the line ) qe perfaqeson promovimin e shitjeve dhe organizimin e eventeve.
Emërtime të tjera Tregtare: TOK DIGITAL AGENCY
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 22/09/2016
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 7 000 000,00
Numri i pjesëve: 5
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: I. Ngop Media ( ish "K-O-M-A-N"), shoqëri me përgjegjësi te kufizuar e se drejtës shqiptare, e themeluar me 20/11/2020 me NIPT M02402008K me seli qendrore ne Tiranë, Rruga Abdyl Frashëri, EGT Tower, Kati 6, Hyrja 14, 1019 dhe administrator Taulant Musabelliu. Ortaket e shoqerise jane shoqeria TOK DIGITAL AGENCY me 49% te kapitalit; Grei Dajlanaj, Ismail Gaba dhe Marsijon Durmishi me 15% te kapitalit secili; Taulant Musabelliu me 6% te kapitalit. Sipas te dhenave te QKB deri me date 26.05.2023

II. Turtle Fest, shoqëri me përgjegjësi te kufizuar e se drejtës shqiptare, e themeluar me 28/06/2017 me NIPT L71907015O me seli qendrore ne Tiranë, Njesia Bashkiake Nr. 5, Rruga Abdyl Frasheri, EGT Tower, Pallati 11, Kati 6 dhe administrator Rubin Beqo. Ortaket e shoqerise jane shoqeria TOK DIGITAL AGENCY me 16% te kapitalit; Danier Shkurti, Rubin Beqo dhe Tomi Gjikuria me 28% te kapitalit secili. Sipas te dhenave te QKB deri me date 26.05.2023
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: Me date 08/06/2021, me ane te Kërkesës Nr 5015 Prot., datë 01.06.2021, “Kërkesë për vendosjen e masës së sigurimit tatimor”, ardhur nga Drejtoria Rajonale e Tatimeve Tirane, u kerkua vendosja e masës së sigurimit tatimor mbi pasuritë e tatimpaguesit “TOK DIGITAL AGENCY” sh.p.k, pajisur me NUIS (NIPT) L62126009T, duke moslejuar tjetërsimin mbi pasurinë dhe të drejtat pasurore që i përkasin këtij subjekti.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Njesia Bashkiake Nr. 5, Rruga Abdyl Frasheri, EGT Tower, Kati 6

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik I Regjistrit Tregtar date 26.05.2023
Akt themelimi i Shoqerise
Vendim i Asamblese se Ortakeve, Zmadhim Kapitali date 08.05.2017
Kontrate Tr./Shitje Kuotash date 30.12.2019
Vendim i Asamblese se Ortakeve, Zmadhim Kapitali date 21.10.2020
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 5 565 455,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 3 787 757,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 6 939 919,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 616 847,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 932 246,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 286 336,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:40 812 774,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:24 205 329,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:34 926 800,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:15 731 027,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:11 037 638,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:1 338 164,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2016
2017
2018
2019
2020
2021

Punuar Nga : A.Baja