Skip to content

Info Security and Services
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-04-11 14:14:39
JSON

NIPT: L62226030R
Administrator: Entela Leka (Likuiduese)
Objekti i Veprimtarisë: Importim pajisje elektronike monitorimi CCTV, pajisje elektronike për monitorimin e transport rrugor, ajror, dhe detar si: radar, ANPR, kamera, etj. Importimi i pajisjeve elektronike të nevojshme për ndërtimin e sistemeve të sigurisë fizike të objekteve dhe sistemeve të sigurisë publike në aeroporte, banka, mbikëqyrje të qyteteve, ndërtesa komerciale, transport publik, infrastruktura kritike, arsim, shëndetësi, stadiume, qendra të kujdesit shëndetësor etj. Shërbime integrimi, implementimi dhe operimi të pajisjeve elektronike të përmendura në pikat me lart. Shoqëria mund të kryejë edhe veprimtari të tjera ndihmëse të cilat mbështetin arritjen e qëllimit të saj kryesor në përputhje me legjisLaçionin shqiptar në fuqi. Shoqëria mund të kryejë gjithashtu çdo operacion financiar, tregtar, shërbimi, industrial, me pasuri të luajtshme ose të paluajtshme që mund të lidhen, drejtpërdrejtë ose tërthorazi, me një nga objektet e sipërpërmendura.
Emërtime të tjera Tregtare: Info Security and Services
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 24/10/2016
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 140 000,00
Numri i pjesëve: 1
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: INFOSOFT SYSTEMS eshte nje shoqeri me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 15/12/1995 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT J61820021C, me adrese ne Tiranë, Rruga Murat Toptani, Gjergji Center me administrator Armand Shara. Ortaket e shoqerise jane Grigor Joti me 55% te kapitalit; shoqeria TAG Engineering me 30% te kapitalit dhe Bledar Dhima me 15% te kapitalit. Sipas te dhenave te QKB deri me date 11.04.2023

Subjekti Juridik nuk ka regjistruar të dhëna në regjistrin e pronarëve përfitues RPP deri me date 11.04.2023
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femer
Statusi: Ç’regjistruar
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Me date 27.10.2016, me vendim te ortakut te vetem, u vendos: Pushim i Perkohshem i Aktivitetit. Statusi i Shoqerise kalon nga "Aktiv" ne "Pezulluar"

II. Me date 10.06.2020, me vendim te ortakut te vetem, u vendos: Aktivizim i Aktivitetit. Statusi i Shoqerise kalon nga "Pezulluar" ne "Aktiv"

III. Me date 22.06.2020, me vendim te ortakut te vetem, u vendos: Kalimi i Shoqerise ne Shoqeri ne Likuidim e Siper. Statusi i Shoqerise kalon nga "Pezulluar" ne "Shoqeri ne Likuidim e Siper"

IV. Me date 14.09.2020, me vendim te ortakut te vetem, u vendos: Cregjistrim i Shoqerise . Statusi i Shoqerise kalon nga "Shoqeri ne Likuidim e Siper" ne "Çregjistruar"
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Njesia Bashkiake Nr. 2, Rruga Murat Toptani, Gjergji Center, Pasuria Nr. 1/70, Kati 3

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 11.04.2023
Akt themelimi dhe Statuti i Shoqerise
Vendim i Ortakut te Vetem, Likuidim Shoqerie date 22.06.2020
Ekstrakti Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues date 11.04.2023
Vendim i Ortakut te Vetem, Cregjistrim Shoqerie date 14.09.2020
Raport Likuidimi date 14.09.2020
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: -121 752,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:12 818,00
Punuar Nga : A.Baja