Skip to content

Flamur Asllani
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-08-04 14:14:33
JSON

NIPT: L62602209S
Administrator:
Objekti i Veprimtarisë: Prodhim produktesh te pasticerise,embelsirave,brumrave,xhelaterise(akullore). Tregtim dhe sherbimi i tyre prane selise ose ne ambjente te marra me qira per bar-pasticeri. Import-Export tregeti artikuj te ndryshem ushqimore, mallrave te akcizes dhe nenprodukteve te tyre , industrial dhe materialeve te lendeve te ndertimit te karburanteve dhe hidrokarbureve, Supermarket, Minimarket amballazh plastike dhe alumini, kuti kartoni dhe disqe kartoni etj. Gjithashtu ne perputhje me legjislacionin shqiptar, mund te kryeje dhe realizoje cdo aktivitet, qe lidhet direkt ose indirekt, qe eshte pasoje e/apo e lidhur me aktivitetet e listuara me lart. Per te arritur qellimin e mesiperm, Shoqeria mund te ndermarre cdo aktivitet dhe sherbim qofte tregtar, financiar, per dhenie e marrje me qira e hipotekim, qe mund te konsiderohet i dobishem apo i nevojshem ne menyre qe te arrihet objekti i Shoqerise. Shoqeria mund te ndermarre cdo veprimtari qe eshte ne perputhje me objektin e veprimtarise se saj, i lidhur me te dhe ne interes te saj. Shoqeria mund te krijoje ose te marre pjese ne shoqeri, sipermarrje te perbashketa, partneritete dhe te gjitha format e bashkepunimit, brenda qellimit dhe objektivave te saj. Shoqeria duhet te zbatoje te gjitha ligjet dhe rregulloret perkatese. Ajo duhet t'i permbahet standarteve me te miraetike. Kongelator ruajtje produkte ushqimore. Kerkim shkencor ne fushen e kafes , brumerave dhe pasticerise Kurse profeksionale dhe didaktike per lendet e pasticerise dhe brumrave.Hapja, menaxhim dhe shfrytezim te çdo lloj dhe madhesie baresh, restorantesh, hoteleri turizem, fast food, diskotekash dhe lojra argetuese per femije, qender sportive, qendra pushimi dhe kurative.Projektim-zbatim-ndertim dhe ngritje te objekteve te ndryshem ne fushen e ndertimit,konstruksioneve metalike,ndertime civile dhe te ndryshme ne aktivitetin e ndertimit.Prodhime te ndryshme ne fushen e industrise, bujqesise dhe tregetimi me shumice dhe pakice i tyre brenda dhe jashte vendit,Lavazh.Prodhim veshje e veshembathje (konfeksione me material porosities) kepuce e komponente te tyre dhe tregetimi I tyre brenda e jashte vendit.Import – Export artikuj te ndryshem , material te prere , lende e pare per veprimtarine fason. Tregtim te karburanteve, lendeve te ndryshme djegese dhe lubrifikante. Agjensi spedicionere , Agjensi detare, transporti mallrash dhe udhetaresh, ne transport tokesor ,detar dhe ajro, Agjensi turistike dhe shit blerje biletash ,Agjensi komisionere, Agjensi punesimi, Agjensi immobiliare Ushtrim I transportit per llogari te vet apo te te treteve.Ushtrim I cdo veprimtarie te ligjshme, te luajtshme per formen e shoqerise, e cila nuk ndalohet me ligj ( sipas nenit 7 te ligjit tregtar nr 9901 dt 14.04.08) Si ne cdo aktivitet tjeter sherbimi e financimi qei sherben rritjes , zhvillimit te fuqizimit te shoqerise.Zhvillim te aktivitetit tregtare ne supermarkete, hotele, dyqane, bare, restorante, pasticeri, piceri, servise, oficina, lavazho, pabe, etj. Dhenie me qira te automjeteve, pajisjeve dhe makinerive te ndertimit. Shitje me shumice e ushqimeve me origjine shtazore. Prodhim, shitje me shumice fruta-perime.
Emërtime të tjera Tregtare: ADEA
Forma ligjore: Person Fizik
Viti i Themelimit: 02/02/2016
Rrethi: Elbasan
Shteti ku vepron: Shqipëri
Lloji i pronësisë: Private
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: II.1.A - Prodhim, përpunim, shpërndarje me shumicë e ushqimeve
III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
II.1.C - Prodhimi primar me shumicë
II.1.B - Shitje me shumicë e ushqimeve me origjinë shtazore (për njerez)
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Elbasan, Lagjja Dyli Haxhire, bulevardi "Aqif Pasha", pallati 10/1, kati 1.

Adresa:
Elbasan, Lagjja Dyli Haxhire, rruga Kadri Hoxha, zk.8526, pasuria nr.3/83.
Elbasan, Lagjja Luigj Gurakuqi, zk.8521, pasuria nr.7/29-N.4
Elbasan, Lagjja Kongresi Elbasanit, zk.8521, pallati nr.45/6, pasuria nr.4/179+N.3, kati 1.
Elbasan, Lagjja Kongresi Elbasanit, zk.8521, pallati nr.45/6, pasuria nr.4/179-N1, kati 1.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 04.08.2021
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2017
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 6 160 920,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 5 931 733,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 8 505 197,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 1 939 415,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:89 056 010,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:76 900 576,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:53 918 114,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:7 017 493,00
Punuar Nga : A.Lala