Skip to content

ALPHA SOLUTIONS GROUP
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-06-09 11:48:43
JSON

NIPT: L63620402U
Administrator: Pamela Stavre
Objekti i Veprimtarisë: Tregti me shumice dhe pakice, import-eksport, montim, mirembajtje, servis, per produkte dhe paisje: Industriale, elektronike, elektrike, hidraulike hidrosanitare, bujqesore, ndertimi, mobilimi, laboratori mjekesor, bujqesor dhe industrial, lavanterie, kancelarie si dhe produkteve per ujesjellesa, paisjeve kundra zjarrit etj. Mobilim i shkollave, universiteteve, zyrave, porteve, aeroporteve, spitaleve, laboratoreve, burgjeve, hoteleve, sallave te konferencve, teatrove, stadiumeve etj. Tregti me shumice dhe pakice, import-eksport i detergjenteve te pastrimit, tekstileve dhe veshjeve per sigurine ne pune, reagenteve, produkteve ushqimore. Ofrim i siguracioneve te ndryshme TPL, kasko etj. Organizim eventesh. Akomodim ne hotel. Shërbim transporti brenda dhe jashtë vendit. Ndertime te te gjitha tipeve si: civile, ekonomike, industriale, turistike etj. Tregtim materiale ndertimi, inerte, rere, mermer, etj.Tregtim makineri e pjese kembimi per llojet e ndryshme te makinerive. Prodhim materiale ndertimi. Ndertim dhe menaxhim i objekteve turistike. Ndertime te te gjitha tipeve rrugore, hidroteknike, rikonstruksione godinash civile etj. Ndertimin e rrjeteve inxhinierike. Projektim, zbatim, ndertim dhe mirembajtje periodike, riparim dhe rehabilitim ne fushen e automatizimit industrial ne makineri , mjete, pajisje, sisteme te ndryshme elektrike, elektronike, mekanikeetj. Ndertime, projektime mirembajtje, riparime dhe furnizime te: impianteve te ndryshme, linjave te trajtimit te mbetjeve; sistemimeve, impianteve, linjave te komandimi per HEC-e, centraleve, nenstacioneve TL, TM, TU; sistemimeve, impianteve, linjave ne mjete te renda transporti, paisjeve ulese - ngritese si ashensore, vincave mobile portual dhe civil, vincave elektrike portual dhe civil; sistemeve, impianteve, linjave te automatizimit ne industri;, sistemeve, impianteve, linjave, kapanoneve te lidhura me prodhimin; sistemeve, impianteve, linjave te ftohjes dhe te ngrohjes ( kondicionimit ). Mirembajtje, operim, menaxhim rruge, tynele, ura, mbikalime. Ndertim i tuneleve, urave, mbikalimeve.
Emërtime të tjera Tregtare: ALPHA SOLUTIONS GROUP
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 19/12/2016
Rrethi: Fier
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femer
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Fier, Lagjia Apolonia, Rruga Apolonia, Pallat, Hyrja 1, Zona Kadastrale 8534, Pasuria Nr. 3/5-N22

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 09.06.2022
Akti i themelimit
Kontrate shitje kuotash date 10.10.2019
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 2 936 151,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 15 109 611,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 4 150 370,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 1 284 951,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 226 130,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:30 019 983,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:139 560 713,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:41 651 523,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:11 190 603,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:5 250 000,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2016
2017
2018
2019
2020

Punuar Nga : A.Lala/ A.Baja