Skip to content

4 S
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-10-25 08:28:47
JSON

NIPT: L64425401K
Administrator: Xhino Sinani
Objekti i Veprimtarisë: Tregtim me shumice e pakice te artikujve te ndryshem, industrise, produkte bujqesore, materiale ndertimi, pesticide, paisje elektronike, konfeksione etj import eksport. Transport te mallrave dhe udhetareve brenda dhe jashte vendit. Tregtim me pakice te karburanteve, te gazit te lengshem dhe vajrave lubrifikant. Hapje bar-bufe, restorant, parukeri, sallon mode, qender estetike, fitnesi, servis, lavazh, motel, agjensi turistike, agjensi imobiliare. Tregtim me shumice e pakice te produkteve me origjine shtazore per njerez. Ne fushen e import - eksport dhe tregtim me shumice dhe pakice te materialeve dhe paisjeve elektrike, elektronike, elektroshtepiake, kompjutera, server dhe paisje te ngjashme. Prodhim, perpunim e shperndarje me shumice te ushqimeve. Prodhim dhe tregtim me shumice e pakice te te gjitha llojeve te bukes, biskota, kruasant, fast food etj. Tregtimin e te gjitha llojeve te automjeteve perfshire dhe ato te tonazhit te rende. Studime projektime, hartim planesh manaxhim pyjesh, zbatim te punimeve pyjore, transport dhe tregtim te lendes drusore, dru zjarri, pelet etj. Tregtimi me shumice dhe pakice i materialeve te pastrimit, dezinfektimit, detergjenteve te ndryshem. Furnizimi, pergatitja, servimi (Ushqim Katering). Rikonstruksion, ndertim i objekteve private dhe publike, restorante, hotele, resorte, rruge, ura, kanalizime, asfaltime hidroizolime etj. Tregti me shumice dhe pakice te artikujve kancelarik, konsumablave per pajisje te ndyshme, tonerave, lodrave etj. Tregtim letre dhe shtypshkrimesh te formave dhe llojeve te ndryshme". Tregtim veshmbathje, materiale te buta, uniforma punonjesish, rroba pune, materiale gazermimi etj. Tregtim te pajisjeve dhe materialeve te ndryshme spitalore, mjeksore, laboratorike etj. Uniforma spitalore, maska, doreza, dezinfektante si dhe cdo artikull tjeter ne kuader te mbrojtjes ndaj COVID-19. Sherbime nderhyrese higjeno-shendetesore (dezinfektimi, deratizimi, dezinsektimi).
Emërtime të tjera Tregtare: 4 S
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 24.08.2016
Rrethi: Lushnjë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: Fier, Lushnje, Automjet tip Mercedes-Benz Sprinter me targa AA 288 RV
Fier, Lushnje, Automjet tip Mercedes Benz me targe AA 475 IR Fier 3
Lushnje, Automjeti tip mercedes benz me targe: AA 951 SA
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.7.A - Shërbime të ekspertizës dhe/ose profesionale lidhur me pyje dhe/ose kullota
II.1.C - Prodhimi primar me shumicë
II.1.A - Prodhim, përpunim, shpërndarje me shumicë e ushqimeve
III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
II.1.B - Shitje me shumicë e ushqimeve me origjinë shtazore (për njerez)
II.8.B - Shërbime ndërhyrese higjeno-shëndetesore
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Fier Lushnje, Lagjja Xhevdet Nepravishta, Rruga Qerim Arapi, Zona Kadastrale 8571, Godina 196, Pasuria nr.23/104-N4

Adresa:
Tirane, Kashar, YZBERISH Lagjja Yzberish, Unaza e Re, Rruga Aleksandri i Madh, Pallati Lorena shpk, Zona Kadastrale 3866, Pasuria Nr. 301/209-N13
Tirane, Kashar, YZBERISH, Unaza e Re, Lagjja Yzberish, rruga "Foto Xhavella", pallati Omars 2000, godina nr 1, kati 1

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 25.10.2021
Akti i themelimit
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 9 866 332,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 8 102 155,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 9 753 955,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 3 021 354,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:136 633 978,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:113 744 988,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:139 287 883,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:60 118 696,00
Punuar Nga : A.Lala