Skip to content

INSIG JETE SH.A
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-02-08 09:51:26
JSON

NIPT: L71325020H
Administrator: Elvana Mino
Objekti i Veprimtarisë: Ushtrimin e veprimtarisë së sigurimit dhe risigurimit, nëpërmjet përgatitjes, ofrimit, nënshkrimit dhe zbatimit të kontratave të sigurimit "Jete", sipas termave dhe klasave të përcaktuara në Ligjin Nr. 52/2014 "Për veprimtarinë e sigurimit dhe risigurimit", akteve të tjera normative dhe për të cilat është e liçensuar nga Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare.
Emërtime të tjera Tregtare: INSIG JETE SH.A
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 23/12/2016
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 590 000 000,00
Numri i pjesëve: 616
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: EUROSIG SHA, një shoqëri aksionare, e themeluar më datë 16.07.2004 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K41926801W, me adresë në Tiranë, Rruga Papa Gjon Pali II, Vila nr. 5, me administrator Xhevdet Kopani (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 08.02.2022)
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femër
Anëtarë Bordi: Anila Ibraj, Forcim Kola, Vasil Pilo
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Shënime: Shoqëri e rrjedhur nga shoqëria Instituti i Sigurimeve (INSIG SHA) me numër nipti: J62006012D, dhe që mbart historikun, të drejtat dhe detyrimet e aktivitetit të jetës së saj sipas vendimit për ndarjen e shoqërisë.
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Njësia Administrative Nr.2, Rruga "Labinoti", Nr. 77

Adresa:
Elbasan, Lagjja Çlirimi, Rruga Sul Misiri, Pallati nr. 8/500 Kati 1, Ambienti nr. 2
Vlorë, Lagjia Nr.1, Përballë Telekomit
Durrës, Lagjja Nr. 4, Rruga Skënderbej, përballë Sheshit të Trageteve Durrës.
Shkodër, Rruga Vlison, Sheshi 2 Prilli, Nr. Pasurie 4/478+1-1, Zonë Kadastrale 8594
Vlorë, Rruga Sadik Zotaj, Pallati Nr. 458
Fier, Lagjia "29 Nëntori", përballe Farmaci 1, ngjitur me Postën Shqiptare Korçë Lagjia Nr. 7, Rruga 28 Nëntori, Pranë Drejtorisë së Tatim Taksave

Faqja Web:
www.insig-jete.al

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 08.02.2022
Statuti i shoqerise
Kontrate shitje aksionesh 10.05.2017
Vendim i aksionarit te vetem per zmadhimin e kapitalit date 23.12.2020
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2018 dhe Shenimet Shpjeguese
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 26 965 872,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 28 469 773,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 41 811 482,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 49 424 671,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:188 741 846,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:200 136 494,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:177 214 426,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:157 223 142,00
Punuar Nga : A.lala