Skip to content

A.K.M ALBANIAN INVESTMENT GROUP
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-03-22 11:32:56
JSON

NIPT: L72230026K
Administrator: Elma Serani
Objekti i Veprimtarisë: Tregtimin e të gjitha llojeve të mallrave, materialeve, automjeteve me goma dhe zinxhirë të tipeve të ndryshme, makinerive, pajisjeve dhe impianteve'të ndryshme të karakterit publik, industrial, bujqësor, tregtar, kulturor, sportiv, të shërbimeve, pjesë këmbimi, goma të ndryshme, bateri automjetesh etj. Importimin dhe eksportimin e tyre; Tregti me shumicë dhe pakicë të artikujve të ndryshëm, industriale, bujqesore, produkte ushqimore, materiale ndërtimi, pesticide, pajisje elektronike, etj. import, eksport; Tregti të gazit të lëngshëm, vajrave lubrifikantë. Hapje bar bufe, restorant, salon mode, servis makinash, lavazh, motel, agjensi turistike; Ndërtim objektesh. Punime lyerje, hidraulike, elektrike, suvatime, gipsi etj. Tregti të pajisjeve elektronike, kompjutera, aksesorë, kancelari. Ndërtim dhe mirëmbajtje e rrugëve, prodhim materialesh inerte dhe tregtimi i tyre; Tregtim materialesh elektrike dhe pajisjesh laboratorike, transformatorë, elektromotorë dhe riparim, shërbim për transformatora dhe elektromotorra. Tregtim, import-eksport me shumicë dhe pakicë të materialeve e pajisjeve elektrike, industriale e elekroshtëpiake, pajisjeve e sistemeve të impianteve të ftohjes e ngrohjes (kondicionimit) si dhe impianteve të tjera të çfarëdo lloji; Projektim dhe instalim i pajisjeve, elektroshtëpiake, industriale, sistemeve të ftohjes e ngrohjes (kondicionimit) si dhe impjanteve të tjera të çfarëdo lloji në vendet e ushtrimit të aktivitetit dhe jashtë tyre në objekte të ndryshme; Shërbime konsulence, trajnime profesionale në fushën juridike, ekonomike, të financave dhe kontabilitetit, trajnim stafesh dhe hartim projektesh; Konsulenca në organizimin dhe zhvillimin e strukturave menaxhuese të kompanive private. Aktivitete të kombinuara për mbështetje të strukturave, të këshillimit për biznes dhe këshilla të tjera për menaxhimin, të marrdhënieve publike e komunikimit. Këshillime mbi aktivitetet e formimit dhe instruktimit të personelit përkatës. Ndërmjetësim në organizimin e trajnimeve dhe programeve të ndryshme në lidhje me drejtimin e kompanive; Shërbime mirëmbajtje dhe servisi të ndryshme për materialet e pajisjeve elektrike dhe industriale. Tregtim i lëndëve djegëse, dru zjarri dhe solar. Në përputhje me legjislacionin Shqipëtar, shoqëria mund të kryejë të gjitha ato aktivitete të cilat lidhen në mënyrë të drejtperdrejtë apo të tërthortë apo që rezultojnë të nevojshme për realizimin e qëllimeve të mësipërme. Import-eksport, tregti me shumicë dhe pakicë të kiteve dhe reagenteve kimike të të gjitha llojeve. Tregti me shumicë dhe pakicë të materialeve të pastrimit, dezinfektim, dezinsektim dhe deratizim, kryerjen e të gjitha shërbimeve që lidhen me to. Shërbime ne fushen e Informatikes dhe Teknologjise, Konsulence ne Menaxhim Biznesi.
Emërtime të tjera Tregtare: A.K.M ALBANIAN INVESTMENT GROUP SH.P.K
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 23/10/2017
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femer
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: Tirane, Automjet CADDY LIFE, me targë AA314VG, me leje qarkullimi Nr. TRDA4893818, ne numër identifikimi WV2ZZZ2KZ6X065536
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Rruga Reshit Çollaku, pallati i ri tek tregu Çam, Kati i pare, Njesia Administrative nr.10

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 02.07.2021
Statuti i shoqerise
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 22.03.2024
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2017
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenimet shpjeguese te PF 2019
Pasqyrat financiare 2020
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2021
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2022
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 1 931 102,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 5 339 113,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 4 552 853,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 3 466 667,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 2 055 695,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 889 596,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:45 476 666,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:54 594 418,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:64 242 526,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:41 285 378,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:25 075 970,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:5 375 510,00
Punuar Nga : A.Lala/L.Kanani