Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Ardit Kraja
Rezultate gjithsej: 4

S.A.R ndertim sh.p.k

L71816017D
(Ndertime civile dhe ekonomike, veshje fasadash, rikonstruksion godinash etj. Punime dheu, sistemime, terracime sistemesh, vepra kullimi e vaditjesh etj. Ndertim rruge kategoria e IV, V; veshje rrugesh me asfalt)

Tiranë ALL

A.K.M ALBANIAN INVESTMENT GROUP

L72230026K
(Tregtimin e të gjitha llojeve të mallrave, materialeve, automjeteve me goma dhe zinxhirë të tipeve të ndryshme, makinerive, pajisjeve dhe impianteve'të ndryshme të karakterit publik, industrial, bujqëso)

Tiranë ALL

"TRADE-INVEST"

L82621403K
(Import-export, shitja me shumice dhe pakice e te gjitha llojeve te pjeseve te kembimit, gomave te automjeteve dhe te mjeteve bujqesore, baterive. Hapje dhe shfrytezim i serviseve per riparimin dhe mirembajtjen )

Fier ALL

Future Enterprises and Investments

L92325015V
(Marrja përsipër e hartimit të projekteve të ndryshme ndërtimore të fushave të ndryshme dhe të realizimit të ndërtimit në përgjithësi. Ndërtim në fushën e turizmit, të infrastrukturës, qendrave)

Tiranë ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni