Skip to content

Premium Media (ish "GENTIAN FERHATI SHPK") (Shoqerite e perthithura “RADIO TRAVEL”, “RTV ADRIA-MED”)
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-08-21 09:48:57
JSON

NIPT: L72414030K
Administrator: Enver Mehmeti
Objekti i Veprimtarisë: Veprimtari audiovizive, prodhim transmetim dhe ritransmetin i programeve audiovizive. Per kryerjen e veprimtarise se saj, shoqeria do te hape njesi prodhuese, grumbulluese, magazinuese, perpunuese, sherbimi e tregtimi, duke bashkepunuar me persona fizik e juridik vendas dhe te huaj. Pervec veprimtarive te parashikuara me lart, ne veprimtarine e shoqerise do te hyje cdo veprimtari qe do te konsiderohet nga Asambleja e Ortakeve si e nevojshme dhe e pershtatshme per arritjen e objektit te shoqerise dhe qe nuk vjen ne kundershtim me Ligjin Shqiptar.
Emërtime të tjera Tregtare: Premium Media
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 12/12/2017
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 3 750 100,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Me date 11.03.2019, me vendim te asamblese se ortakeve, u miratua bashkimi me shoqerine “RADIO TRAVEL” sh.p.k. ne formen e perthithjes me te sipas Projekt Marreveshjes.

II. Me date 04.03.2019, ne baze te projekt marreveshjes se bashkimit, u miratua bashkimi me perthithje ndermjet shoqerise perthithese “Premium Media”sh.p.k dhe shoqerise se perthithur “RADIO TRAVEL” sh.p.k. Bashkimi me perthithje nuk sjell asnje pasoje mbi te drejtat e detyrimet, qe shoqeria ka marre persiper ndaj te treteve. Bashkimi me perthithje nuk ka asnje efekt ndaj te punesuarve te shoqerise.

III. Me date 13.04.2022, me vendim te asamblese se ortakeve, u miratua bashkimi me shoqerine “RTV ADRIA-MED” sh.p.k. ne formen e perthithjes me te sipas Projekt Marreveshjes.

IV. Me date 13.04.2022, ne baze te projekt marreveshjes se bashkimit, u miratua bashkimi me perthithje ndermjet shoqerise perthithese “Premium Media”sh.p.k dhe shoqerise se perthithur “RTV ADRIA-MED” sh.p.k. Bashkimi me perthithje nuk sjell asnje pasoje mbi te drejtat e detyrimet, qe shoqeria ka marre persiper ndaj te treteve. Bashkimi me perthithje nuk ka asnje efekt ndaj te punesuarve te shoqerise.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane Mjull Bathore, Lagja Mjull Bathore, Rruga Dervish Shaba, Rreth Rrotullimi i qendres tregtare TEO, Blloku B-1

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 09.02.2023
Akt themelimi i Shoqerise
Kontrate per Shitje Kuotash date 16.02.2018
Vendim i Asamblese se Ortakeve date 11.03.2019, Miratimi i Bashkimit me Perthithje me “RADIO TRAVEL” sh.p.k.
Projekt Marreveshje per Bashkimin me Perthithje me shoqerine “RADIO TRAVEL” sh.p.k. date 04.03.2019
Kontrate Shitje Kuotash date 25.07.2022
Vendim i Asamblese se Ortakeve date 13.04.2022, Miratimi i Bashkimit me Perthithje me “RTV ADRIA-MED” sh.p.k
Projekt Marreveshja e Bashkimit me Perthithje me shoqerine “RTV ADRIA-MED” sh.p.k date 13.04.2022
Marreveshja e Bashkimi me Perthithje me shoqerine “RTV ADRIA-MED” sh.p.k
Akt themelimi i Shoqerise se Re
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 21.08.2023
Vendim i Ortakut të Vetëm, Zmadhim Kapitali datë 27.05.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 235 005,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 734 419,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: -17 693 469,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: -10 501 046,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: -1 820 720,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -16 783,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:22 152 200,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:23 584 792,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:3 076 330,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:10 041 232,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:523 891,00
Punuar Nga : P. Nikolli