Skip to content

TOME GAZ
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-07-07 07:57:48
JSON

NIPT: L74630001S
Administrator: Spiro Tome
Objekti i Veprimtarisë: Shperndarje, furnizim dhe tregtim me shumice dhe pakice dhe import-eksport te gazit natyror si dhe operimi ne hapsirat e depozitimit te tij. Montim dhe servis te linjave te gazit. Mirembajtje dhe riparim te linjave te gazit etj.Tregtim me shumice e pakice te karburantit, gazoil, benzine, vajra, tregti me pakice te gazit per automjete si dhe tregti me shumice dhe pakice te gazit per ngrohje.
Emërtime të tjera Tregtare: TOME GAZ
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 24/10/2017
Rrethi: Korce
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: Korce, Mjeti me targa AA 324 TX.
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Korce, Bulgarec, Rruga Nacionale Korçe-Tirane, zona kadastrale 1310, nr.pasurie 119/8.

Adresa:
Korce, QENDER BILISHT KAPSHTICE Objekt ne Zonen Kadastrale 2081, Nr. Pasurie 2/12
Korce, Rruga Gaqo Avrazi, Nr.51, H.1, Unaza e Qytetit.
Korce, Bulgarec, Fshati Nevicisht, zona kadastrale 2783, nr.pasurie 228.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 07.07.2021
Statuti i shoqerise
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenimet shpjeguese te PF 2019
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 4 073 483,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 2 144 467,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 226 978,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:98 471 475,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:46 750 782,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:7 585 302,00
Punuar Nga : A.Lala